Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Facklig skepsis till bud på Astra Zeneca

Utländska uppköp har historiskt medfört stora neddragningar. Naturvetarna och Sveriges Farmaceuter uttrycker oro.

Det amerikanska läkemedelsföretaget Pfizer lade i förra veckan två bud på Astra Zeneca, först ett på måndagen och sedan ett nytt högre på fredagen den 2 maj.

”Vi såg tydliga positiva marknadsreaktioner på vårt förra bud som vi la den 28 april, även från aktieägare i båda företagen. Det stärker vår tro att det är strategiskt, affärsmässigt och finansiellt rätt att slå ihop våra företag och på så vis skapa vinster för aktieägarna i båda företagen.” skrev Pfizers vd Ian Read i ett pressmeddelande den 2 maj.

Astra Zeneca avvisade även det nya budet, återigen med argumentet att det var en undervärdering av företaget.

”Pfizers förslag skulle kraftigt späda ut Astra Zenecas aktieägares exponering mot vår unika pipeline och skulle skapa risker kring dess leverans”, kommenterar Leif Johansson, ordförande i Astra Zeneca i ett pressmeddelande. Där framgår även att styrelsen inte hade “några betänkligheter kring att avvisa förslaget”.

Från fackligt håll uttrycktes ändå oro.

– Jag hoppas vi inte blir uppköpta nu när det börjar vända efter en turbulent tid och vi har en lovande produktportfölj, säger Sofia Johannesson, ordförande för akademikerföreningen på Astra Zeneca i Södertälje.

Sacoförbundet Naturvetarnas ordförande Ivar de la Cruz, som har en bakgrund inom Astra Zeneca, delar hennes oro.

– Det är tidigt att dra slutsatser. Men det finns alltid anledning att vara skeptisk när svensk industri köps upp av utländska företag. Risken är stor att investeringar i både forskning och produktion hamnar utanför Sverige, säger han.

Han ser en möjlig öppning om Pfizer skulle förbinda sig att satsa på forskning och göra stora investeringar i Sverige. Däremot är Ivar de la Cruz mindre orolig för produktionen i Södertälje.

– Produktionsanläggningen är effektiv och har stor kapacitet, även om det inte finns några garantier för att den blir kvar.

Både Sofia Johannesson och Ivar de la Cruz beklagar att personalen ännu en gång riskerar att drabbas av stora förändringar.

– Vi bevakar utvecklingen och kommer att kämpa för våra medlemmar och att kompetens inte går förlorad. I det ligger att forskning och produktion blir kvar i Sverige, säger de.

Ännu är ingenting klart mer än att Pfizer har inlett diskussioner med Astra Zeneca om att fusionera.

Astra Zenecas aktiekurs steg med 15 procent efter uppköpsryktena.

Thony Björk, Sveriges Farmaceuters ordförande, är på samma spår som Ivar de la Cruz.

– Än så länge vet vi väldigt lite om själva processen och det är tidigt att dra slutsatser. Men i backspegeln kan vi se att alla uppköp av svensk läkemedelsindustri lett till att forskning, utveckling och tillverkning försvunnit från landet. Det är bekymmersamt i ett nationellt perspektiv men även i ett arbetstagarperspektiv. I det långa loppet är det förstås också ett problem om arbetsmarknaden för farmaceuter krymper, säger Thony Björk.

Fotnot: Denna text är delvis även publicerad på Sacoförbundet Naturvetarnas hemsida.

Mest läst