Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stor omsättning i LMA-roll på apotek

Över 40 procent av de svenska apoteken fick en ny läkemedelsansvarig (LMA) under fjolåret. Omsättningen på personer i LMA-rollen har varit mycket stor sedan funktionen infördes i samband med omregleringen.

Under 2013 anmäldes 544 nya läkemedelsansvariga, LMA, till Läkemedelsverket.

Det framgår av Läkemedelsverkets tillsynsrapport för öppenvårdsapoteken 2013.

Siffran är relativt hög med tanke på att det finns drygt 1 300 apotek i Sverige och en LMA kan ansvara för upp till tre apotek.

Omsättningen av LMA har legat på en hög och relativt konstant nivå under de tre senaste åren – 532 respektive 621 LMA nyanmäldes 2012 respektive 2011.

– Det här behöver analyseras. Att drygt 500 nya LMA anmäls årligen är anmärkningsvärt, även om det säkert delvis är en spegling av att många byter arbetsgivare inom apoteksbranschen. Det kan vara något som i värsta fall bidrar till instabilitet och bristande kontinuitet i apotekens kvalitetsarbete, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter.

Annika Babra är enhetschef för inspektionen på Läkemedelsverket.

– Vi kan konstatera att det är höga siffror för nyanmälningar av LMA. De sökande behöver inte ange skäl till anmälningarna och vi har inte gjort någon djupare analys av frågan, säger hon.

Mest läst