Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Djungel av begrepp på apotekens namnskyltar

Apotekskedjornas skyltning av personalen varierar stort, enligt en kartläggning som Svensk Farmaci gjort. Ett blogginlägg från Sveriges Farmaceuters förbundsdirektör fick Apoteket AB att strama upp sin policy. SFa överväger att ta fram en skylt som kan användas oberoende av arbetsgivarens policy.

Svensk Farmaci har kontaktat samtliga större apoteksaktörer med frågor om hur apotekspersonalen tituleras på namnskyltarna.

Enligt Louise Skalin, apotekare och chef för process och systemstöd på branschledande Apoteket AB, gäller för farmaceuter en rekommendation att bära en namnskylt där yrkeslegitimationen tydligt framgår.

Genom åren har dock bolagets policy i frågan varierat och det är, enligt Louise Skalin, ”möjligt att vissa apotek inte beställt nya skyltar”.

”Jag ska nu tydligare instruera att vi vid beställning av nya namnskyltar alltid skriver ut yrkeslegitimationen”, skrev Louise Skalin i ett mejl till Sveriges Farmaceuters förbundsdirektör Kristina Niemi häromveckan, apropå ett blogginlägg i frågan.

Apoteket AB använder också ”rådgivare” som ett samlingsbegrepp för medarbetare på apotek som är farmaceuter eller apotekstekniker.

De titlar bolaget använder vid sidan av legitimationstitlarna är apotekschef, kassa, elev och rådgivare.

Kronans Apotek använder begreppet ”läkemedelsspecialist” för sina apoteksfarmaceuter. På namnskylten framgår också förnamn och om personen är leg receptarier eller leg apotekare.

Utöver detta används termerna ”egenvårdspecialist” och ”säljare”. Egenvårdsspecialisterna är inte farmaceuter utan apotekstekniker.

– Vi har valt titlarna för att beskriva vad våra medarbetare kan och vilken roll de har. Det råder ju en viss begreppsförvirring med receptarie, apotekare och farmaceut. Gemene man har nog liten koll på vad de olika titlarna och beteckningarna egentligen står för. Samtidigt redovisar vi vilken utbildning våra läkemedelsspecialister har för de som vill veta det, säger Andreas Rosenlund, informationsdirektör på Kronans Apotek.

På Apotek Hjärtat används en lång rad titlar på namnskyltarna: Leg apotekare, leg receptarie, apotekschef, apotekstekniker, apoteksassistent, egenvårdsrådgivare, praktikant, apotekarstuderande, receptariestudent, apoteksteknikerstuderande och farmaceut.

Generellt framgår dock alltid om medarbetaren är receptarie/apotekare/farmaceut, enligt presschef Erica Burlin Hellman.

Undantag kan dock göras för apotekschefer då man av utrymmesskäl enbart anger den titeln på skylten.

Inom Apoteksgruppen finns inga riktlinjer för vad det ska stå på namnskyltarna.

– Det är upp till apoteksägaren och/eller apotekschefen att tillsammans med medarbetarna komma överens om detta, säger Maria Mårfält, kommunikationschef.

På Lloyds förekommer inte begreppen apotekare och receptarie på skyltarna – däremot farmaceut.

– Vi har valt titeln farmacevt för att underlätta för och vara tydlig mot kund, eftersom vi tror att kunden kan ha svårt att förhålla sig till olika titlar. Och i praktiken kan samtliga medarbetare inom dessa yrkeskategorier hjälpa kunden med dennes frågor kring läkemedel, säger Solbritt Eriksson, pressansvarig på Lloyds apotek.

På Cura-apoteken står det däremot ”leg receptarie” och ”leg apotekare” på farmaceuternas skyltar.

– När vi hade en diskussion om frågan växte det beslutet fram, det framstod helt enkelt som det mest rimliga, säger Annika Nordén Hägg, farmacichef.

Kristina Niemi är förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter, beskriver den samlade bilden som en ”djungel”.

– I sin iver att var för sig skapa tydlighet mot kunderna har kedjorna fattat olika beslut och skapat en begreppsdjungel som inte är positiv i kundens perspektiv, säger hon.

– Vi tycker att det viktigaste är att det framgår att du som farmaceut tillhör en legitimerad yrkeskår. Vi överväger därför att ta fram en egen namnskylt som medvetna medlemmar kan använda för att lyfta sin legitimation oberoende av företagets policy, säger Kristina Niemi.

I morse skrev vi om Sveriges apoteksförenings aktuella kampanj med inslag av humor, där apotekspersonalen kallas ”med. hjälpare”.

Andra läser