Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteket AB blir kvar i statlig ägo

Oavsett valutgång i september kommer Apoteket AB att vara kvar i statlig ägo. Inget av blocken är intresserade av att sälja bolaget - men skälen varierar. Vinner oppositionen kan bolaget komma att styras hårdare - Lena Hallengren (S) vill se en policy i ägardirektiven för vilka produkter Apoteket AB bör ha och inte ha för att vara "trovärdigt som apotek”.

Svensk Farmaci har med fokus på apoteksfrågan tagit pulsen på fyra ledamöter i Socialutskottet som representerar två tänkbara regeringsalternativ.

Alla tillfrågade politiker vill behålla Apoteket AB i statlig ägo, men skälen varierar ganska stort.

Både S och V menar att Apoteket AB kan användas för att påverka apoteksmarknaden i en önskvärd riktning. Partierna vill ge bolaget en särställning i hälso- och sjukvården framför de andra apoteksaktörerna.

S anger i det sexpunktsprogram för apoteken som offentliggjordes innan påsk att bolaget ska driva kvalitetsutvecklingen på marknaden, få extra tid för rådgivning och ett intensifierat samarbete med hälso- och sjukvården, utan att närmare förklara hur detta ska gå till.

S har också reagerat över Apoteket AB:s produktsortiment.

– Vi kan tänka oss en policy i ägardirektiven för Apoteket AB kring vad man har för produkter och inte för att vara trovärdig som apotek, säger Lena Hallengren (S), vice ordförande i Socialutskottet, till Svensk Farmaci.

Sveriges apoteksförening bemötte Socialdemokraternas sexpunktsprogram på sin hemsida den 17 april.

V ser förutom särställningen i hälso- och sjukvården också möjligheten att låta Apoteket AB successivt återerövra statens roll på apoteksmarknaden och bli en dominerande aktör.

– Vi ser ingen anledning att begränsa Apoteket AB och säga att de inte får växa, vi vill ge bolaget en starkare roll. Vi har inget direkt krav på att förstatliga alla apotek, men vi ser gärna en väg där man stärker bolagets roll som ett viktigt samhällsföretag i hälso- och sjukvården, säger Eva Olofsson (V).

På den borgerliga sidan är det mindre visioner och mer förvaltning som styr skälen till att behålla Apoteket AB.

– Driver man en verksamhet själv får man ju också en inblick i vad olika saker kostar och var olika problem ligger. Det är lättare då om man ska komma fram med förslag till förändringar och förbättringar, säger Barbro Westerholm (FP).

– Marknaden är konkurrensutsatt samtidigt som staten är ägare i Apoteket. Det funkar ju och det känns onödigt att ändra på något som funkar, säger Metin Ataseven (M).

Läs mer i Svensk Farmaci nr 2 i maj.

Andra läser