Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Lyckad hjälp inför utskrivning

Ett pilotprojekt på Akademiska sjukhuset, där kliniska apotekare med flera gör läkemedelsavstämningar för patienter som ska flyttas till korttidsboenden, har gett positiva resultat. Nu permanentas verksamheten och utvidgas till fler kommuner.

Projektet startade förra sommaren på initiativ av en av sjukhusets chefsläkare.

Bakgrunden var dels sjuksköterskebristen, dels att många läkemedelsfel uppdagats på Uppsala kommuns korttidsboenden.

Verksamheten går till så att när kommunens samordnare för korttidsboenden har fått en plats bekräftad, kontaktas apotekare på sjukhuset. Apotekaren besöker den aktuella avdelningen och gör inför utskrivningen en avstämning av patientens läkemedelslista tillsammans med läkare och ibland annan vårdpersonal.

Tjänsten avlastar sjuksköterskorna på korttidsboendena där det ofta saknas läkemedelsförråd och inte finns samma möjligheter att förnya recept.

– Sedan starten har vi gjort drygt 400 läkemedelsgenomgångar, ungefär tre per dag, och sett att felen minskat betydligt. Responsen från personalen på korttidsboenden i Uppsala har varit väldigt positiv, säger Kristina Sörensen, en av sjukhusets klinikapotekare.

I dag arbetar ett tiotal kliniska apotekare i Landstinget i Uppsala län, varav fem på Akademiska sjukhuset. De arbetar på hela sjukhuset, men i första hand på de internmedicinska avdelningarna och några av kirurg- och ortopedavdelningarna.

Resultaten från projektet utskrivningshjälp har enligt ett pressmeddelande från Akademiska sjukhuset idag varit så positiva att verksamheten nu ska permanentas. Från sommaren ska det också utvidgas till fler kommuner i Uppsala län.

Svensk Farmaci har efterfrågat data om projektets utfall, och kompletterar artikeln när vi fått uppgifterna.

Andra läser