Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Förslag skulle gynna patienten”

Apoteken bör fritt få välja det lämpligaste läkemedlet som är utbytbart när ”betydande olägenhet” föreligger för patienten. Det tycker apoteksbranschen och pensionärsorganisationerna. Svensk Farmaci bad några branschpersoner kommentera förslaget.

Företrädare för Sveriges apoteksförening och de två största pensionärsorganisationerna föreslår i dag i en debattartikel i Dagens Apotek en ny ordning för de så kallade apotekskryssen.

Enligt regeringens nya proposition ska det förtydligas i lag att ”farmaceuter får motsätta sig utbyte av läkemedel om man kan anta att ett utbyte innebär betydande olägenhet för patienten”.

Detta ska dock ”inte innebära någon möjlighet för farmaceuter att byta ut det förskrivna läkemedlet mot ett läkemedel som tidigare har lämnats ut enligt receptet”, något som utredaren Sofia Wallström var inne på.

Nu är det upp till TLV och Läkemedelsverket att definiera vad betydande olägenhet ska innebära.

I inlägget idag argumenterar debattörerna för att det bör göras möjligt för farmaceuten att även byta till ett utbytbart läkemedel som inte är periodens vara, när betydande olägenhet föreligger för kunden.

Thony Björk är ordförande för Sveriges Farmaceuter.

– Förslaget är det i grunden inget fel på, det skulle öka farmaceutens handlingsfrihet och gynna patientsäkerheten. Det är därför något som vi skulle kunna ställa oss bakom. Frågan är hur realistiskt det är i dagens politiska läge med tanke på de eventuella effekterna på periodens vara-systemet, säger han.

Förra veckan presenterade Vårdanalys en rapport om bland annat omregleringen av apoteken, där det framgick att de så kallade apotekskryssen ökat kraftigt, särskilt inom vissa apotekskedjor, sedan omregleringen.

Kenneth Nyblom är vd för generikabolagens branschförening FGL.

– Vi hade inte haft något emot om regeringen hade gjort som Sofia Wallström föreslog, det vill säga ökat möjligheterna för oroliga patienter att få samma läkemedel under receptets hela giltighetstid. Men det innebär ju inte att apoteken bör kunna byta till vilket utbytbart läkemedel som helst, då lär det ju i praktiken ofta bli det läkemedel som apoteken tjänar bäst på eller valt att lagerföra. Det ligger ganska uppenbart ett vinstintresse bakom den här argumentationen från apoteksföreningen, säger Kenneth Nyblom.

Andra läser