Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Landsting vill förhandla pris tillsammans med TLV

Ett strömlinjeformat införande av nya läkemedel i hela landet – och en ny prisförhandlingsdelegation där landstingen och TLV samarbetar. Det är några av förslagen i en ny SKL-rapport. Den hemliga prissättningen för vissa slutenvårdsläkemedel lär dock kvarstå i den nya modellen.

SKL-rapporten ”Ordnat införande i samverkan”, som finns att läsa här, överlämnades idag till regeringen. Utredningen har tagits fram som ett led i den nationella läkemedelsstrategin.

I rapporten föreslås att alla landsting och regioner deltar i en nationell samverkansmodell där införande, uppföljning och prisförhandlingar av nya läkemedel samordnas bättre än idag.

Bakgrunden är bland annat att slutenvårdsläkemedel som inte ingår i förmånen används i mycket olika grad och introduceras i olika takt av landstingen.

I den föreslagna modellen avgör ett råd, nya terapirådet (NT-rådet), om nya läkemedel bör användas i sjukvården.

Gruppen är tänkt att ha ett större mandat och tydligare uppgifter än den landstingsgemensamma NLT-gruppen som har en liknande funktion idag.

Om NT-rådet rekommenderar ett läkemedel, baserat på hälsoekonomiska värderingar, ska prisförhandling genomföras och protokoll för införande upprättas.

Svensk Farmaci ringde upp professor Jan Liliemark som är huvudförfattare till den nya rapporten.

Vilka är de viktigaste nyheterna i rapporten jämfört med dagens läge?

– Det är dels att gemensamma införande- och uppföljningsprotokoll tas fram. Dels att hela processen kommer att kunna gå fortare. Snabbheten bygger bland annat på att TLV har gett klartecken till att börja titta på läkemedel före godkännandet, något som man tidigare inte velat göra. Det sätter i sin tur press på läkemedelsföretagen, som måste producera hälsoekonomiska underlag tidigare. Men många bolag har gett klartecken till det.

– En annan nyhet är förslaget om en gemensam förhandlingsdelegation där landstingen och TLV är representerade. De ska förhandla om pris för läkemedel inom och utanför förmånen, säger Jan Liliemark.

– Dessutom ska bevekelsegrunderna för NT-rådets beslut bli tydligare. Dagens NLT-grupp har kritiserats för viss otydlighet.

Enligt Jan Liliemark kommer de omdiskuterade hemliga priserna på vissa slutenvårdläkemedel inte att kunna undvikas helt i den nya modellen.

– Som jag ser det är hemliga priser något som dessvärre är svårt att undvika, säger han.

Andra läser