Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

S: “Regeringen saknar ambitioner”

"Regeringen saknar ambitioner med sitt ägande av Apoteket AB. En ny S-ledd regering kommer via ägandet att leda marknaden i den riktning man vill att apoteken ska utvecklas", sa Lena Hallengren (S) på gårdagens apoteksmarknadsdag. SFa:s ordförande Thony Björk summerar det viktigaste från eventet på förbundsbloggen. UTÖKAD 11:37

Igår, den 25 mars, arrangerades Apoteksmarknadsdagen med temat konkurrens och lönsamhet.

Inledningstalare var John Chave, generalsekreterare vid PGEU, Pharmaceutical Group of European Union, som representerar europeiska apoteksägare.

Bilden av utvecklingen av apoteksverksamheten i Europa var ganska dyster, med stora utmaningar både professionellt och ekonomiskt.

Liberaliseringen fortsätter, med fritt ägarskap, fri etablering och OTC utanför apotek som ingredienser. Vad gäller finansieringen av apoteken går allt fler länder från en traditionell modell med marginal på försålda receptläkemedel till en ren rak expeditionsersättning, eller en blandning därav.

Den ökande andelen generika, i många länder med krav på generikautbyte, har medfört att intjäningen går ned, trots bra marginaler. Dessutom har man i flera länder pressat ned priserna på receptläkemedel.

John Chave menade att de länder som valt att stå utanför ett internationellt referensprissystem, som Sverige, klarat sig bättre.

Min egen reflektion är att Sverige redan klarat av många av de stora frågor som resten av Apotekseuropa nu står inför: ägarskapet, etableringsrätten, generikautbytet och OTC utanför apotek. Det ger oss ett bättre utgångsläge än många andra länder och en möjlighet att jobba framåt.

Inger Erlandsson från TLV berättade om arbetet med att förbereda regeringens proposition “Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning” som skall träda i kraft den 1 juli i år.

Bekräftelse på att läkemedelsföretaget klarar att leverera periodens vara och  sanktionsavgifter för leverantörer och apotek som inte klarar detta är några av frågorna som man arbetar med att ta fram föreskrifter på.

TLV har vidare i uppdrag att titta på apotekens handelsmarginal och att praktiskt införa möjligheten för farmaceuten att neka generikautbyte beroende på synnerliga skäl.

En del av debatten handlade om den rapport som TLV släppt avseende apotekens beräknade vinster på parallellhandeln, 1 miljard istället för beräknade 100 miljoner. Apoteksbranschen menar att TLV räknat fel och att vinsten inte är så stor.

TLV går vidare med att titta på den totala lönsamheten i branschen inklusive såväl OTC som handelsvaror. Samtidigt pågår diskussioner med branschen om en marginaljustering.

Politikerna Lena Hallengren (S) och Anders Andersson (KD) deltog i en paneldebatt om vad planerna för apotekssystemet efter omregleringen.

Andersson menade att man nu går vidare med att sätta den nya marknaden på plats med en rad kompletterande åtgärder för att få en fungerande konkurrensutsatt marknad.

Hallengren menade att regeringen saknar ambitioner med sitt ägande av Apoteket AB.

Om staten avser att fortsätta äga Apoteket AB och vara en stor aktör på den svenska apoteksmarknaden, borde man ha en ambition att leda marknaden åt det håll man önskar se apoteken, menade Hallengren.

Det är ambitionen när vi kommer till makten efter valet, menade Hallengren.

Landstingens ökade intresse att agera på läkemedelsmarknaden diskuterades också. Ett förstatligande av delar av vården som KD föreslagit löser inga problem menade Hallengren. Andersson berättade att man avser att föra en dialog med SKL om ett samordnat agerande från alla landsting.

Jag höll själv ett inlägg om vikten av att apoteken utvecklar receptaffären.

Existensberättigandet för apoteken är receptexpedition, och för att apoteken skall överleva krävs att man levererar ett förväntat mervärde i samband med expeditionen. Annars kommer kunden att välja andra vägar och man kommer att ifrågasätta varför vi har apotek.

I dag är upplevelsen att apoteken konkurrerar med schampo, hudvårdspreparat etcetera, men vi ser väldigt lite av utvecklade tjänster kopplade till basaffären, receptexpedition.

En utveckling av receptaffären kan vara ett led i att på sikt föra över intjäningen från marginal på sålda läkemedel till levererade mervärden/tjänster.

Thony Björk, ordförande, Sveriges Farmaceuter

Andra läser