Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Gratis klamydiatest ingen omöjlighet

Apoteket AB utesluter inte att bolagets apotek kan bli distributionkanaler för kostnadsfria klamydiatest och därmed bidra mer till folkhälsan, om landstingen betalar testerna.

Som Svensk Farmaci skrev igår har det faktum att apotek säljer klamydiatester för 300 kronor styck, trots att samma typ av test kan beställas kostnadsfritt av alla i hela landet via landstingsfinansierade sajter, väckt reaktioner.

Svensk Farmaci har ställt frågor till Eva Fernvall, Apoteket AB:s kommunikationsdirektör, om klamydiatesterna.

Varför har ni valt att sälja klamydiatest?

– Vi tror att det trots allt finns ett behov för den här typen av produkt. Det ger kunderna en ytterligare valmöjlighet och kan ses som ett komplement till det som vården erbjuder.

Informerar ni kunder som funderar på att köpa ert test om att samma test kan beställas gratis och enkelt i hela landet via landstingens webbsatsningar?

– Vi har en rekommendation till våra medarbetare att informera om att klamydiatest finns tillgängligt gratis via vården.

Någon anonymitet kan ju inte garanteras den som tar det test som ni säljer, eftersom klamydia är en anmälningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen. Det kommersiella labb som analyserar testet är skyldig att anmäla positiva provsvar precis som i vården. Finns det över huvud taget något skäl att betala för testet?

– Man kan ändå se det som att det test vi erbjuder är något mer anonymt än vårdens tester, man behöver exempelvis inte registrera sig via Mina vårdkontakter.

En av Svensk Farmacis läsare som arbetar i vården har föreslagit att apoteken borde kunna erbjuda sig att vara en ytterligare distributionkanal för kostnadsfria klamydiatest som betalas av landstingen.

Därmed skulle apoteken utan större merkostnad tydligare kunna bidra till ökad tillgänglighet och bättre folkhälsa, enligt läsaren, som också tror att det skulle ge apoteken goodwill.

Hur ser ni på denna roll för apoteken?

– Det finns inget som hindrar att en sådan diskussion förs med respektive landsting. Det är något som absolut är intressant, säger Eva Fernvall.

Andra läser