Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Entusiasm när unikt samtalsprojekt startade

Nu har Läkemedelsverkets projekt med strukturerade läkemedelssamtal kickat igång på 44 apotek. Projektet, som utvidgats jämfört med ursprungsplanerna, har fått en mycket positiv start enligt Cecilia Bernsten, apotekare och projektledare på Läkemedelsverket.

Projektet, som Svensk Farmaci skrivit mycket om under förberedelsefasen (se artiklar länkade nedan), har nu dragit i gång på 44 apotek i hela landet och inom alla apotekskedjor.

– Jag är full av beundran för apotekens sätt att ta sig an det här projektet. Det har hittills mottagits med stor entusiasm, många tycker att det här är jättekul, säger Cecilia Bernsten.

Projektet omfattar patienter med astma/kol. Ursprungligen var tanken att bara patienter med nyinsatt behandling skulle ingå, men projektet har nu utvidgats till alla medicinerande astma/kolpatienter som uppfyller vissa kriterier.

– Vi har utvidgat målgruppen dels för att vi vill kunna inkludera fler patienter, dels för att patienter med tidigare behandling som exempelvis fått ett läkemedel utbytt knappast har mindre behov av samtal, säger Cecilia Bernsten.

Inklusionen av patienter pågår fram till den 10 maj. Den 10 juni ska projektet vara avslutat.

– Vi har i det här skedet mycket fokus på projektets genomförbarhet, det vill säga i vilken mån apoteken klarar av att inkludera patienter, genomföra samtal och dokumentera dessa i relation till det vardagliga arbetet på apoteken.

Totalt är cirka 70 apoteksfarmaceuter involverade i projektet. Alla har genomgått en webbutbildning i Läkemedelsakademins regi inom astma/kol. Sedan har de deltagit i uppstartsmöten, antingen på Läkemedelsverket eller via telefon.

Projektet var ursprungligen ett initiativ från Sveriges apoteksförening, som fick regeringskansliet att inkludera det i den nationella läkemedelsstrategin.  Där blev projektet ett uppdrag för Läkemedelsverket.

Ni ska redovisa det här inom ramen för ert regeringsuppdrag, men kommer det också att bli en vetenskaplig publikation?

– Vi siktar på det, även om jag inte kan lova att det blir så. Det här är ju något som det finns ett stort internationellt intresse kring, säger Cecilia Bernsten.

Cecilia Bernsten väntar själv med spänning på resultaten från det brittiska initiativet New Medicines Initiative, som i mycket varit förebild för Läkemedelsverkets projekt.

– De resultaten lär vara på väg, säger Cecilia Bernsten.

I vilken mån är sjukvården involverad i eller informerad om projektet?

– Om det här ska fungera långsiktigt och bli bra så är vår uppfattning att man måste involvera vården. Vi har inledningsvis informerat alla vårdcentraler som ligger i närheten av de deltagande apoteken. Distriktsläkarföreningens lokalombud är också informerade. Vi kommer att interagera ytterligare med vården i ett senare skede, säger Cecilia Bernsten.

Mest läst