Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Folkhälsomål med apoteksreform övergavs”

Målet om förbättrad läkemedelsanvändning övergavs när apoteksmarknaden omreglerades, enligt en ny studie från Uppsala universitet. Motiveringen för reformen förändrades kraftigt under förberedelsearbetet 2006-09, enligt forskarna.

Studien, ”Political Rationales for the Reregulation of the Swedish Pharmacy Market”, har presenterats i posterform vid vetenskaplig kongress men ännu inte publicerats.

Bakom den står forskarna Kristin Wisell, Sofia Kälvemark Sporrong och Ulrika Winblad Spångberg.

Studien har analyserat de politiska målsättningarna med omregleringen av de svenska apoteken 2009. Enligt forskarna ger reformen en särskild möjlighet att klarlägga de svenska politikernas syn på apotek.

Forskarna har gjort en kvalitativ innehållsanalys av de officiella skriftliga dokumenten med koppling till reformen – utredningens kommittédirektiv, utredningen i sig och den påföljande propositionen.

Enligt studien fanns från början politiska mål om bättre tillgänglighet, effektivitet, prispress och bättre läkemedelsanvändning.

Men under förberedelsearbetet för reformen övergavs de tre sistnämnda. I stället adderades mål med inriktning på mångfald på marknaden, entreprenörskap och jämlikhet.

Forskarnas slutsats är att hälsorelaterade mål fick stå tillbaka under omregleringen.

”Om en reform av en apoteksmarknad görs utan att ta hänsyn till effekterna på folkhälsan, förminskas betydelsen av farmaceuter och apotek. Det viktigaste skälet för apotekens existens riskerar därmed att försvinna”, skriver forskarna.

Vi skriver mer om studien i samband med dess vetenskapliga publicering.

Mest läst