Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Vill undvika Sveriges problem”

Niels Kristensen, ordförande för Danmarks Apotekerforening, bemöter de irriterade reaktioner som föreningens kampanj om den svenska omregleringen väckt här hemma.

Det har orsakat en del irritation att Danmarks Apotekerforening har satt ett kritisk fokus på avregleringen av apoteken i Sverige.

Mot denna bakgrund är jag glad över att få möjlighet att förklara orsakerna till vårt intresse.

Den danska regeringen kommer snart att avgöra framtiden för den danska apotekssektorn. I debatten har avregleringen i Sverige ofta framhållits som ett exempel att följa, även om det finns omfattande bevis för att avregleringen också lett till problem. Dessa bevis kommer från officiella svenska källor, bland annat forskare och myndigheter.

Vi uppmärksammar alltså ett antal svenska källor som säger att effekterna av avregleringen på ett antal nyckelområden har varit negativa. Detta gäller i förhållande till tillgången på specifika läkemedel, patientsäkerhet, rådgivning och finansiering.

Det vore oansvarigt om vi inte försökte införliva dessa lärdomar i den danska debatten. Inte för att blanda oss i den svenska debatten, utan för att se till att förändringar i Danmark kan göras utan försämringar på dessa områden.

Ett exempel av många kommer från Statskontoret, myndigheten som utvärderat hela avregleringen. Statskontoret skrev i utvärderingsrapporten, sidan 183: ”Statskontoret bedömer att det skett vissa försämringar av förutsättningarna för korrekta receptexpedieringar och rådgivning på apoteken efter omregleringen. Enligt Statskontoret är detta oroande, eftersom apoteken är en del av vården och förutsättningar för en god patientsäkerhet vid expediering av recept är nödvändig. Enligt Statskontoret kan de bristande möjligheterna till kompetensutveckling för apoteksanställda utgöra en risk för att patientsäkerheten minskar på längre sikt och därmed att kompetensen och säkerheten i läkemedelsförsäljningen inte upprätthålls”.

På samma sätt har många andra myndigheter, forskare och organisationer dokumenterat ett antal områden där effekterna av avregleringen har varit negativ.

Nyligen presenterade OECD den senaste forskningen om liberalisering av apotekssektorer i Europa, däribland Sverige. Slutsatserna från forskningsinstitutet ÖBIG går inte att missförstå. Priserna blir inte lägre, nya apotek öppnar mestadels i städer vilket skapar ojämlikhet i tillgången, det finns en tendens till konkurrenssnedvridning på grund av ett fåtal dominerande aktörer och utbudet av läkemedel på apotek minskar ofta efter avregleringen .

Vårt mål är att undvika en upprepning av dessa problem i Danmark.

En upprepning skulle leda till försämring för många danskar, särskilt i de mest utsatta grupperna av befolkningen. Vi kommer inte på något sätt att blanda oss i den svenska debatten, men vi vill nyansera den ensidiga bild av att allt blir bra om man bland annat öppnar för internationella kedjor, något som framförs gång på gång i den danska debatten med Sverige som referens.

Om vi ​​inte uppmärksammar att det finns stora problem vid en omreglering, så lever vi inte upp till vårt ansvar.

Niels Kristensen

Andra läser