Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Ny utredning viktig för professionen”

Göran Stiernstedt ska föreslå hur resurserna inom sjukvården kan användas effektivare. En gyllene chans att hitta vägar att bättre ta vara på farmaceuternas kompetens, tycker Sveriges Farmaceuter som deltog i fredagens inledande hearing.

I fredags hölls en två timmar lång hearing på Socialdepartementet om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. Socialminister Göran Hägglund deltog liksom en lång rad intressenter från landsting, fackförbund och andra intressenter.

Bakgrunden är det utredningsuppdrag som den nya nationella samordnaren Göran Stiernstedt har framför sig.

Senast den sista december nästa år ska Stiernstedt ha analyserat hur hälso- och sjukvården kan använda ”professionernas resurser på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt”.

Sveriges Farmaceuter deltog som enda företrädare för den farmaceutiska professionen vid hearingen, i form av Clary Holtendal, professionsrådgivare.

– Det är inte alltid som farmaceuter tänks in när vårdens professioner debatteras. Det var tydligt inledningsvis under den här hearingen. Jag passade på att poängtera den förbättringspotential som finns när det gäller att använda farmaceuterna, både på apoteken och i andra funktioner i sjukvården, säger hon.

– Den här utredningen kan komma att bli viktigare för farmaceutprofessionen än Sofia Wallströms. Vi arbetar nu för, och förväntar oss, att farmaceuternas roll i vårdkedjan ska ingå som en viktig del i utredningen, säger Clary Holtendal.

Andra läser