Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Svensk bransch i dansk debatt om apotek

Den svenska omregleringen har blivit ett slagträ i den danska apoteksdebatten. Förra veckan gav sig svenska apoteksföreningen in i ordväxlingen i en dansk dagstidning – och idag fick man stöd av den danska konkurrensmyndigheten i tidningen Börsen. Danska apotekarföreningen har gjort en omfattande sammanställning av den svenska omregleringens avigsidor.

Som Svensk Farmaci skrev förra veckan har en debatt blossat upp kring den danska apotekarföreningens aktuella kampanj där den svenska omregleringen beskrivs i negativa ordalag.
Vid sidan av detta skrev förra veckan Sveriges Apotekerförening ett debattinlägg i den danska tidningen Politiken.

Under rubriken ”Vilseledande om svenska apotek” svarar man på ett inlägg från den danska apotekaren Per Österbye som i början av mars gick till storms mot det svenska apotekssystemet i tidningens spalter.

”Det finns inga tvivel om att den svenska apotekssektorn förtjänar en bättre beskrivning än den vilseledande utsaga som kommer från Österbye och andra danska apotekare”, skrev Johan Wallér och Henrik Ehrenberg på Sveriges Apoteksförening.

I dag tar Agnete Gersing, direktör på den danska konkurrensmyndigheten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, fasta på den svenska apoteksföreningens inlägg i ett eget inlägg i Börsen.
Hon anser att dagens danska apoteksreglering skyddar de danska apotekarna från konkurrens. Därför finns väldigt få apotek i Danmark i relation till folkmängden.

I många fall utgör de danska apoteken lokala monopol, som ökat sin genomsnittliga vinst stort på senare år, enligt statistik som Gersing refererar.

Den danska apotekarföreningen har nu sammanställt dokumentation om den svenska omregleringen och lagt upp under en särskild flik på föreningens hemsida.

Här hänvisar man bland annat till en ännu inte publicerad studie av forskare vid Uppsala universitet med titeln ”Reregulation of Swedish pharmacies – the public health rationale that disappeared”.

Studien är ännu inte publicerad men presenterad på kongress. Svensk Farmaci hoppas kunna skriva mer om studien inom kort.

Svensk Farmaci har kontaktat danska Apotekerforeningen för att få kommentarer till den kritik mot föreningens kampanj som framförts av Sveriges Farmaceuter, svenska apoteksbranschen och socialminister Göran Hägglunds presschef i Svensk Farmaci förra veckan (se länkar nedan).

Vi hoppas kunna publicera föreningens svar inom de närmaste dagarna.

Andra läser