Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Smärtfritt dos-skifte

Tro det eller ej – ett byte av dosleverantör kan göras utan att läkemedel blir sena eller uteblir. Det står klart efter att Kriminalvårdens byte av leverantör genomförts i princip problemfritt.

Som Svensk Farmaci skrev i fjol vann Svensk Dos AB upphandlingen av dosläkemedel till Kriminalvården.

Bolaget övertog den 1 januari i år leveranserna av läkemedel till samtliga 81 anstalter och häkten i landet. Dosförpackade läkemedel levereras idag till ca 2 500 klienter.

Inför övertagandet byggde Svensk Dos tillsammans med bolaget Idrottsbudet upp ett nationellt distributionsnät. I samverkan med kunden anpassades också Svensk Dos it-system för att kunna ta emot elektroniska beställningar från Kriminalvården.

Idag summerar Svensk Dos AB de inledande erfarenheterna av leveranserna till häkten och fängelser i ett pressmeddelande.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare har de landsting och regioner som bytt dosleverantör på senare tid upplevt problem med bland annat sena och/eller felaktiga leveranser.

Men trots en komplex omställning gick Kriminalvårdens byte av leverantör utan påtagliga störningar, enligt Svensk Dos.

I en formulering som möjligen andas viss självdistans konstaterar Svensk Dos att ”detta visar att byte av leverantör av dosläkemedel går att göra utan att leveranserna blir sena eller uteblir”.

– Efter två månaders framgångsrika leveranser till Kriminalvården är det bevisat att det går att byta dosleverantör på ett säkert sätt, säger Per Manell, apotekare och styrelseordförande i Svensk Dos, i pressmeddelandet.

Maria Hägerstrand, vårdutvecklare på Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping, håller med om att bytet av leverantör gått enligt plan.

– På det stora hela har det gått bra. Vi har inte upplevt några större störningar som haft implikationer på patientsäkerheten, bara mindre problem i linje med vad man kan förvänta sig, säger hon till Svensk Farmaci.

Mest läst