Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteksreform svartmålas

Apotekerforeningen i Danmark målar en skräckbild av den svenska apoteksreformen i en artikelserie i husorganet Farmaci. Visst finns det problem i Sverige men den danska föreningens verklighetsbeskrivning är onyanserad, anser Sveriges Farmaceuter. Danskarna har gått för långt i sitt lobbyarbete för att bevara det danska privilegiesystemet, enligt SFa.

Danmark har som några andra europeiska länder ett privilegiebaserat apotekssystem där enskilda apotekare äger apoteken; några kedjor som i Sverige finns inte.

En statlig utredning om modernisering av den danska apotekssektorn har, som Svensk Farmaci skrivit tidigare, blivit kraftigt försenad. Knäckfrågan, en liberalisering av apotekarnas ”ägarmonopol” som skulle öppna för apotekskedjor som i Sverige och Norge, är ännu inte slutligt avgjord.

Branschföreningen Apotekerforeningen motsätter sig hårdnackat en liberalisering och har lobbat för att behålla dagens ägarmonopol i decennier.

Vid flera tillfällen har man som ett led i detta, i sin tidskrift Farmaci, beskrivit den svenska apoteksreformens avigsidor.

I senaste numret, som kom ut i veckan, beskrivs den svenska apoteksreformen i starkt negativa termer i tre artiklar samt på ledarplats. ”Negativ utveckling på svenska apotek”, lyder en av rubrikerna.

”Pressad patientsäkerhet, fokus på profit och bristfällig rådgivning om läkemedel. Det är vardagen på de svenska apoteken, som liberaliserades 2009”, inleds den första artikeln.

Redaktionen har bara intervjuat personer som är övervägande negativa till omregleringen: Anne Carlsson, ordförande för Reumatikerförbundet, Carina Jansson, tidigare ordförande för Farmaciförbundet, Monica Hagman, tidigare chef för hälsotjänster med mera inom Apoteket AB och Sten Boström, PRO.

– Det hade varit klädsamt om man låtit exempelvis Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter, som organiserar majoriteten av farmaceuterna i Sverige, komma till tals i sin artikelserie. Vi hade kunnat nyansera bilden. Naturligtvis finns det problem kopplade till apoteksreformen men det finns också många positiva effekter. Antalet möjliga arbetsplatser och arbetsgivare har ökat och vi har sett en mer positiv löneutveckling för majoriteten av våra medlemmar. Tyvärr blir det som den danska föreningen kommunicerar en ensidig och ganska genomskinlig partsinlaga. Det tror jag att också att de flesta mottagare av den här informationen inser, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter.

Bland de negativa effekter av den svenska omregleringen som nämns i artikeln är sämre tillgänglighet till läkemedel, förringad relation till sjukvården, sämre lagerhållning på apotek, otillräckliga förutsättningar för säker receptexpedition/läkemedelsrådgivning och att omregleringen varit dyr i och med att handelsmarginalen höjdes.

Apotekerforeningen har även tagit fram en särskild lobbyskrift med titeln ”Liberaliseringen av den svenska apotekssektorn – med svenskarnas egna ord”. Svensk Farmaci har ännu inte tagit del av skriften.

Även Sveriges Apoteksförening har tagit del av och reagerat på artiklarna i danska Farmaci. Svensk Farmaci har bett om föreningens kommentarer och återkommer när vi fått dem.

Läs själv det senaste numret av danska Apotekerforeningens tidskrift Farmaci här.

Andra läser