Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekare överlevare i turbulent bransch

Svensk Life Science krymper och befinner sig i en svagt nedåtgående spiral. Sveriges Farmaceuters medlemmar tenderar än så länge att klara förändringarna bra, menar förbundets förhandlingschef Christer Borg.

Igår kom Vinnova med sin årliga rapport om läget inom svensk Life Science. Som vanligt har Anna Sandström, senior advisor på Vinnova, varit huvudförfattare.

Branschen som helhet hade i fjol 40 764 anställda enligt rapporten, en siffra som inkluderar anställda inom försäljning och marknadsföring.

På fem år har sektorn minskat med drygt 4 000 anställda. Nästan 3 200 av de som slutat var anställda på Astra Zeneca.

Det finns en mer positiv utveckling inom delar av life science-industrin, men den har hittills inte kunnat väga upp för nedskärningarna hos ett fåtal större bolag (främst Astra Zeneca).

En positiv regional trend finns inom läkemedelsutveckling i Skåne. Här fanns 2012 ungefär lika många anställda som 1998 – trots att Astra Zeneca lagt ned sin forskningsverksamhet i Lund.

Enligt rapporten genomgår Life Science-sektorn en strukturomvandling med många komponenter. Om forskningsklimatet inte förbättras finns det en risk att fler stora företag lämnar Sverige och att framtida investeringar hamnar i andra länder, skriver Vinnova.

Här är några av de globala och nationella trender som beskrivs i rapporten och/eller i gårdagens presentation på Vinnova:

Negativ exporttrend: Exporten av läkemedel har minskat sedan 2009, efter att tidigare ha ökat.

Allt fler utländska förvärv, 61 procent av de anställda i svenska Life Science-bolag arbetar i utlandsägda bolag.

Utveckling mot oligopol, ett fåtal globala företag dominerar allt mer inom vissa segment, bland annat inom medicinteknik

Konstant antal anställda i företag med fler än 250 anställda i Sverige, om man exkluderar Astra Zeneca och bolag inom försäljning/marknadsföring

Big Pharma binder mindre kapital i egna lokaler, utrustning och personal och anlitar i högre utsträckning mindre aktörer i olika led av läkemedelsutvecklingen

Fler koncernövergripande samarbeten och allianser inom Big Pharma

Risker minimeras genom att Big Pharma-bolagen satsar på färre terapiområden där de anser sig starka. Dessutom satsar man idag relativt mycket på särläkemedel (Orphan Drugs) som omfattas av särskild lagstiftning

Reformulering – satsning på användning av befintliga läkemedelskandidater inom nya terapiområden

Christer Borg, förhandlingschef och ansvarig för Sveriges Farmaceuters industrisektion, tycker sig känna igen flera av trenderna.

– I en turbulent omvärld verkar ändå våra medlemmar som berörs av förändringarna klara sig relativt bra. Dessa framför allt apotekare har möjlighet att söka sig nya vägar i yrkeslivet. Hittills har vi sett att de flesta fått nya jobb, säger han.

Andra läser