Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

God löneutveckling för farmaceuter

Samtliga Sveriges Farmaceuters medlemskategorier hade en god genomsnittlig löneutveckling 2013, klart över industrinormen. För apoteksanställda farmaceuter gick det något sämre än föregående år, men för receptarier som är apotekschefer var utvecklingen bättre än snittet.

Förbundet har nu redovisat löneutvecklingen för medlemmarna 2013 i en folder som samdistribuerades med Svensk Farmaci nr 1/14.

– Alla medlemskategorier hade en god löneutveckling 2013, klart över industrinormen på 2,1 procent och det reella utfallet inom industrin, säger Christer Borg, Sveriges Farmaceuters förhandlingschef.

– Årets samlade utfall ger oss åter en indikation på att vår strategi med sifferlösa avtal är något som fungerar för våra medlemmar.

De industrianställda farmaceuterna var, som Svensk Farmaci berättat tidigare, den medlemskategori som ökade sina löner mest 2013.

– Utfallet för den här gruppen, 5,8 procent, är en mycket bra siffra. En delförklaring kan vara att våra siffror baserar sig på identiska individer, alltså personer som besvarat enkäten även föregående år. Personer som bytt sektor eller blivit uppsagda under året faller i regel bort. I tider med stora omstruktureringar och neddragningar i branschen kan det här göra att man får relativt sett många ”överlevare” i statistiken, personer som arbetar i verksamheter som bibehålls. Det kan slå igenom i form av höga löneökningar, säger Christer Borg.

För de landstingsanställda farmaceuterna var förändringen störst jämfört med tidigare års utfall.

Här bröts en relativt sett negativ utveckling. Efter två år med modesta löneökningar ökade gruppen landstingsanställda 2013 i god paritet med övriga medlemmar, 4,8 procent.

– Åren 2011 och 2012 såg vi ganska blygsamma löneökningar i den här gruppen. Vi tror att det var en effekt av att ingångslönerna varit relativt höga i kombination med kärva tider och ansträngd ekonomi inom landstingen. Nu kan det vara så att trenden brutits, och det är det kanske roligaste budskapet i årets lönestatistik. Gruppen har konsoliderat sig och landstingen ser ännu tydligare värdet av de här farmaceuternas arbete. Det här är en grupp som har medvind på arbetsmarknaden, säger Christer Borg.

De statligt anställda hade i fjol en fortsatt mycket god löneutveckling – plus 4,9 procent.

– Bidragande faktorer kan vara att Läkemedelsverket fortsatt sin översyn av lönestrukturen och att man genomfört organisatoriska förändringar.

För apoteksanställda farmaceuter var löneökningen 2013 lägre än både 2011 och 2012 – 3,5 procent.

– Det är generellt ingen dålig siffra, även om den är lägre än de senaste åren. Receptarier som är apotekschefer är en delgrupp som hade en något bättre utveckling än genomsnittet.

– Allmänt hade apotekare och receptarier på apotek en nästan identisk löneutveckling procentuellt, säger Christer Borg.

Läs mer i SFa:s lönestatistikfolder, som medlemmar i förbundet kan ladda ned här.

Mest läst