Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Inställning till begrepp utreds

Sveriges Farmaceuter ska nu kartlägga medlemmarnas inställning till den omdiskuterade yrkestiteln farmaceut och innebörden av receptarie- respektive apotekarlegitimation.

Förbundets första rådsmöte i höstas mynnade, som Svensk Farmaci skrivit tidigare, ut i tre utredningsuppdrag.

Ett av dem fokuserar på farmaceutbegreppet och innebörden av en receptarie-  respektive apotekarlegitimation.

Claes Jagensjö, ledamot i förbundsstyrelsen, är sammankallande i den grupp som utreder frågan och ska tillsammans med Lena Johansson, vice ordförande i förbundsstyrelsen, ta fram ett underlag inför nästa fullmäktige i november 2014.

Som ett led i detta kommer i dagarna en enkät att skickas ut för att inhämta medlemmarnas synpunkter på farmaceutbegreppet, yrkeslegitimationerna och angränsande frågor.

– Den här frågan är mycket mer än en namnfråga, den har bland annat bäring på yrkeskvalifikationsdirektivet. Vi vet också att det är en fråga som engagerar många av våra medlemmar. Därför är det viktigt att så många medlemmar som möjligt nu tar chansen och bidrar med sin input, säger Thony Björk, förbundsordförande på Sveriges Farmaceuter.

Clary Holtendal, professionsrådgivare och kansliets representant i arbetsgruppen, uppmanar medlemmar att gå in i medlemsregistret och ändra eventuellt felaktiga mejladresser.

– Den här enkäten kommer att gå ut elektroniskt, därför är det viktigt att vi har korrekta mejladresser. Av erfarenhet vet vi att det finns mejladresser som är felaktiga. För att ändra uppgifter behöver du logga in med lösenord på vår hemsida. Det är inte bara viktigt för den här enkäten utan även för andra utskick som vi gör, inklusive förbundets nyhetsbrev som går ut varje vecka. Dina inloggningsuppgifter hittar du lätt på baksidan av Svensk Farmaci, alternativt kan du ringa vår medlemsservice på 08-507 999 50, säger Clary Holtendal.

Mest läst