Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Test på apotek ger samhällsvinster”

Den internationella farmacifederationen FIP följer den svenska debatten om självtester på apotek. Enligt organisationen kan självtester ge stora samhällsbesparingar. Farmaceutstudenter bör få grundläggande utbildning om testning, menar man.

FIP:s nye franske vd Luc Besancon har följt den svenska debatten om självtester.

Via Sveriges Farmaceuters ordförande Thony Björk påminner han om FIP:s policydokument om självtester på apotek, som kan läsas här.

– Det här är ett bra dokument, även om det har några år på nacken. Det ansluter i stora drag till vad Sveriges Farmaceuter anser i frågan, säger Thony Björk.

FIP välkomnar i sin policy tjänster inom hälsoscreening på apotek, inklusive uppföljning av vissa typer av behandlingar. Studier har visat på ekonomiska samhällsbesparingar genom detta, via minskade vårdutgifter, enligt organisationen.

Dokumentet omfattar i första hand hälsotesttjänster som utförs på apoteket (point of care testing), men kan till stor del också tillämpas på de testkit för framför allt hemmabruk som diskussionen i Svensk Farmacis spalter förra veckan handlade om.

FIP betonar att farmaceuternas kunskap om hur testresultaten ska tolkas och hur olika svar ska hanteras är central.

Det krävs därför mycket mer av apoteket än att bara tillhandahålla testet. Tid måste avsättas, patienter måste stödjas, farmaceuternas kunskaper måste vara up to date, dokumentering av testresultat bör göras.

FIP betonar också att farmaceutstudenter bör ges basal utbildning i användning av testutrustning och resultattolkning.

Mest läst