Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Självtester hör hemma på apotek”

Thony Björk, ordförande i Sveriges Farmaceuter, och Johan Wallér, vd på Sveriges apoteksförening, ger moteld till läkarkritiken mot självtester på apotek.

Thony Björk tycker att det är bra att apoteken säljer självtester som är kvalitetssäkrade.

Kunden har på apotek möjlighet att få råd och information av farmaceutisk utbildad personal. Jag ser självtester som ett viktigt komplement till de tester som utförs i vården. Givetvis skall det vara tester som är lämpliga att själv hantera. Och det är viktigt att man analyserar vad tester kan innebära för den enskilde kunden, för apotekspersonalen och för sjukvården, det är inte säkert att det avlastar vården i alla lägen, säger han.

Bör apoteken ha särskilda strategier för hantering av olika provsvar?

– Ja, det skall givetvis finnas riktlinjer för hur provsvar skall hanteras. En del provsvar indikerar att man direkt skall ta kontakt med vården.

Bör farmaceuterna som hanterar testerna få någon särskild utbildning?

– För att kunna ge adekvata råd och en korrekt rådgivning krävs, liksom för alla tjänster och produkter, kunskap. Det är det som skiljer apoteken från annan handel. Kunden har en berättigad förväntan att kunna få en bra rådgivning på apotek från akademisk utbildad personal.

Apotek säger sig ofta vilja vara en del av hälso- och sjukvården. Bör apoteken förankra testerna och hanteringen av tänkbara testresultat genom dialog med vården, eller ”bara köra”?

– Sjukvården skall inte avgöra vilka tester som apoteken skall sälja eller inte. Det måste apoteken avgöra själva, men det är som alltid bra att ha en öppen och bra dialog med lokal sjukvård om vilka aktiviteter man har eller kommer att starta. Lokala samarbeten med sjukvården är oerhört viktiga för att stärka samarbetet och för att placera apoteken som en tydlig del av hälso- och sjukvården, säger Thony Björk.

Svensk Farmaci ställde också frågor till Johan Wallér, vd på Sveriges apoteksförening.

Hur ser ni övergripande på försäljning av självtester på apotek?

– Apoteken har sålt självtester under många, många år och är vana att hantera både kundmötet och eventuella frågor kring resultaten, säger Johan Wallér.

Hur ser du på hanteringen av provresultaten?

– Jag är inte säker på att detta är så väldigt komplext. De som använder denna typ av produkter gör det för att de är oroliga eller har en indikation på något man vill kolla upp. Det är personer som annars skulle vända sig till primärvården alternativt helt avstå från att söka hjälp för sina besvär. För den som får ett negativt resultat är det troligen en lättnad eller ett tecken på att man bör söka hjälp för att ta reda på mer. Den som får ett positivt resultat får en indikation på att man bör undersöka frågan närmare och eventuellt gå tillbaka till apoteket för att söka hjälp i egenvården eller söka hjälp av primärvården. I mötet med kunden måste förstås apoteken alltid tänka på att ha en stödjande roll och ha förmåga att guida kunden rätt, precis som vi gör varje dag i öppenvården, vare sig det handlar om självtester, värkproblematik eller annat.

Bör farmaceuterna som hanterar testerna få någon särskild utbildning?

– Det sker alltid en vidareutbildning av personalen när det kommer in nya produkter på apoteken. Det är en naturlig del av den service som apoteken måste kunna ge sina kunder kring alla varor som säljs.

Bör apoteken förankra testerna och hanteringen av tänkbara testresultat hos sjukvården, eller ”bara köra”?

– Apoteken är obestridligt en del av vårdkedjan och apoteken har varje dag kontakt med vården för att lösa problem eller lotsa människor rätt. Och just den här frågan är knappast mer komplicerad än principen att primärvården inte först informerar specialistvården om de insatser som görs, ut i fall att det eventuellt kommer behövas ytterligare insatser. Det är över huvud taget svårt att se att det skulle finnas en konflikt. Jag tror att en dialog uppstår där en dialog efterfrågas och behövs.

Hur ser ni på synpunkterna från Läkaresällskapet respektive Mikael Hoffman?

Det finns en tendens från delar av vården att vara skeptisk mot människor som söker egen kunskap innan och efter det att de söker hjälp av primärvården. Jag har svårt att se varför det ska röra upp så mycket damm när människor får fler möjligheter att själva ta ansvar för sin hälsa.

– De tester som nu säljs på apotek är kvalitetssäkrade, noga utvalda och på relativt okomplicerade områden. De handlar definitivt inte om screening av risker för allvarliga sjukdomar, vars svar riskerar att ställa livet på ända för den enskilde. Självtester är inget nytt, det nya är att utvecklingen går framåt och ger möjlighet för fler människor att få verktyg att ta ansvar för sin egen hälsa, säger Johan Wallér.

Andra läser