Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Annika Svedberg: ”Inget av våra gentester leder till behov av sjukvård”

Apotek Hjärtat är en av de apotekskedjor som börjar sälja de nya självtesterna YesNo. Företaget har valt att bara lansera tester inom områden som kan påverkas med egenvård. Svensk Farmaci lät chefsapotekare Annika Svedberg utveckla hur företaget resonerar.

Som Svensk Farmaci skrev i onsdags lanserar det småländska företaget Swereco i februari 17 självtester under det nya varumärket YesNo.

Företaget har slutit återförsäljaravtal med tre apotekskedjor – Lloyds, Apoteksgruppen och Apotek Hjärtat.

Fem av testerna i produktserien är helt nya till sin karaktär på den svenska marknaden. Vissa av testerna bygger på analyser av användarens DNA.

Lanseringen väckte reaktioner från läkarhåll. Ingemar Engström, ordförande i Svenska Läkaresällskapets etikdelegation, och Nepichefen Mikael Hoffmann kommenterade testerna här på sajten.

Svensk Farmaci ställde några frågor om lanseringen till Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

Vilka av YesNo-testerna kommer ni att sälja?

– Sex stycken. Det är testerna för bakterier/svamp i underlivet, laktosintolerans, ärftligt skydd mot vinterkräksjuka, nagelsvamp, klassificering av muskeltyp samt BMI/fettrik kost.

Kommer de att finnas bakom disk eller i hyllan?

– I hyllan.

Har ni någon strategi för hantering av olika provsvar?

– Allt fler vill ta ett ökat ansvar för sin egen hälsa och sitt välmående. Vi vill gärna stödja denna utveckling, och ett sätt är att erbjuda självtester. Våra tester gäller tillstånd där man via egenvård, läkemedel eller beteendeförändring kan påverka sin hälsa. Ingen av våra gentester leder till att man behöver söka hälso- och sjukvården, man kan med hjälp av vårt sortiment av egenvårdsprodukter och den rådgivning som vi erbjuder behandla sina besvär eller göra livsstilsförändringar, säger Annika Svedberg.

Kommer personalen som säljer YesNo att få någon särskild utbildning?

– Vi har informerat våra medarbetare om de tester som vi har valt ut för vårt sortiment. Dessutom har leverantören en konsulentstyrka som besöker alla apotek för att utbilda om testerna. Det finns också produktfaktablad samt infofolder om testerna. Leverantören har även en kundtjänst som komplement till apoteken.

Apotek säger sig ofta vilja vara en del av hälso- och sjukvården. Har ni eller har ni haft någon dialog med vården kring de här testerna och hanteringen av tänkbara testresultat?

– De tester vi valt att sälja kräver inte kontakt med vården.

Hur ser ni övergripande på försäljning av självtester?

– På apoteken hjälper vi dagligen kunder med att avgöra om man har problem som kan avhjälpas med egenvård, det vill säga läkemedel och/eller livsstilsförändringar, eller om man bör kontakta sjukvård för att få hjälp. På Apotek Hjärtat har vi alltså enbart tagit in tester som kompletterar denna typ av problemställningar och avstått från de som vi anser hör hemma inom övrig hälso- och sjukvård, som testet för ökad risk för blodpropp, säger Annika Svedberg.

Andra läser