Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Twitterstorm mot apotekssatsning på tester

Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik är bekymrad över apotekens utökade satsning på självtester, som Svensk Farmaci skrev om igår. Apoteken saknar kompetens att hantera resultaten, anser man. Artikeln igår väckte många reaktioner från läkare på Twitter.

Svensk Farmaci berättade igår att företaget Swereco har tecknat avtal med tre apotekskedjor om försäljning av 17 självtester under varumärket YesNo.

Fem av testerna är till sin karaktär helt nya för den svenska marknaden.

Under gårdagen reagerade många läkare kraftigt negativt på nyheten på Twitter.

Ingemar Engström är ordförande i Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Han tog under gårdagen ställning i frågan i samråd med docent Erik Iwarsson, klinisk genetiker vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

– Rent allmänt menar vi att all genetisk testning som kan vara aktuell för att diagnostisera sjukdom eller sjukdomsrisk ska utföras av sjukvården, säger Ingemar Engström.

– Huvudargumentet för detta är att det endast är inom sjukvården som det finns kompetens kring vilka tester som kan vara aktuella och som också kan hjälpa personen att förstå vad resultaten betyder i det enskilda fallet.

– Vi bedömer att denna kompetens inte finns på de vanliga apoteken och att personen därför kan stå med ett svar som denne kan ha svårt att tolka och som därmed också kan skapa en onödig oro. I den situationen hamnar personen ofta i behov av kontakt med sjukvården i alla fall. Då tror vi att det är en fördel om hela frågan sköts inom samma organisation. En alltför frikostig exponering av dessa produkter på apoteken kan bidra till att förstärka en onödig hälsoångest hos befolkningen. Såvitt vi vet saknas det också ofta vetenskapligt stöd för att dessa former av tester har något prognostiskt värde, säger Ingemar Engström.

Vi fångar upp fler reaktioner från läkare, farmaceuter och apotekskedjor i kommande artiklar.

Läs företagets egen information om självtesterna här.

Mest läst