Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Landstingsanställda farmaceuter bröt trenden

Efter två år med modesta löneökningar ökade de landstingsanställda apotekarna och receptariernas löner i fjol med hela 4,8 procent. Det visar Sveriges Farmaceuters årliga lönestatistik.

De landstingsanställda var därmed den medlemsgrupp hos Sveriges Farmaceuter som i fjol noterade den största förändringen jämfört med tidigare års utfall.

Här bröts en relativt sett negativ utveckling.

– Åren 2011 och 2012 såg vi ganska blygsamma löneökningar i den här gruppen. Vi tror att det var en effekt av att ingångslönerna varit relativt höga i kombination med kärva tider och ansträngd ekonomi inom landstingen. Nu kan det vara så att trenden brutits, och det är det kanske roligaste budskapet i årets lönestatistik. Gruppen har konsoliderat sig och landstingen tycks ännu tydligare se värdet av de här farmaceuternas arbete. Det är en grupp som har medvind på arbetsmarknaden, säger Christer Borg.

– Vi ser både att nyanställda i sektorn har ökat sina löner i relation till vad man hade hos sin tidigare arbetsgivare, men även att de som arbetat längre inom landstingsvärlden har haft en bättre utveckling än tidigare år.

Uppgifterna om löneförändringar bygger på matchning av identiska individer, alltså personer som besvarat enkäten även föregående år.

Samtliga Sveriges Farmaceuters medlemskategorier hade en god löneutveckling 2013, klart över industrinormen 2,1 procent och det reella utfallet inom industrin, enligt lönestatistiken. Läs om de industrianställdas löneutveckling här.

Mer om löneutvecklingen finns i lönestatistikfoldern som medföljer tryckta Svensk Farmaci nr 1, för de prenumeranter som är medlemmar i förbundet. Tidningen utkommer i slutet av februari.

 

Mest läst