Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Bild av krisläge felaktig”

Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman och myndighetens ledningsgrupp kommenterar det anonyma brev från medarbetare som Svensk Farmaci refererade i fredags.

Läkemedelsverket respekterar allas rätt att uttrycka sina åsikter och värderingar och välkomnar att verksamheten diskuteras öppet.

De frågor som tas upp i artikeln i Svensk Farmaci är centrala för verkets förmåga att utföra sitt uppdrag, men det är viktigt med ett par kompletterande kommentarer för att få en mer rättvisande helhetsbild.

Artikeln baserar sig på ett anonymt brev som inte varit adresserat till GD eller övriga i verksledningen. Det är svårt att bemöta och förstå kritik som inte framförs på ett öppet och konstruktivt sätt.

Myndigheten har under flera år genomgått ett stort förändringsarbete, vilket på olika sätt har utvecklat organisation, chefer, medarbetare och arbetssätt. Idag är vi en myndighet med ett bredare mandat som bland annat täcker alla de olika perspektiven i ett läkemedels livscykel – från utveckling, till tillståndsgivning, tillsyn samt användning. De stora ekonomiska underskott som tydliggjordes 2008 har genom olika åtgärder balanserats upp, och ekonomin är nu i balans.

Läkemedelsverket gick under sommaren 2013 från styrelsemyndighet till en myndighet med ett insynsråd. Detta ställer nya och större krav på oss vad gäller beredning och beslutsprocesser då myndighetschefen ensam fattar beslut på denna nivå, med ett insynsråd som stöd.

Myndigheten har nyligen genomfört sitt första insynsrådsmöte, där Statssekreteraren och Socialministern uttryckte ett stort förtroende för den pågående utvecklingen av verksamheten. Den bild som ges i artikeln av att myndigheten är i något krisläge stämmer således inte alls med den bild som andra intressenter har.

Vi är fortfarande på en utvecklingsresa med utmaningar framför oss då vår omvärld konstant förändras.

För att lyckas med vårt gemensamma uppdrag att främja den svenska folk och djurhälsan välkomnar vi en öppen, saklig och konstruktiv dialog.

Christina Åkerman, Generaldirektör, Läkemedelsverket

Eva Andersson, Direktör Verksamhetsutveckling

Anders Carlsten, Direktör Användning

Thomas Ekvall, HR-direktör, t f Förvaltningsdirektör

Karin Hååg, Direktör Tillsyn

Thomas Uhlin, T f Direktör Tillstånd

Madeleine Wallding, Direktör CBL

Bengt Wittgren, Direktör Utveckling

Mest läst