Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Uppåt för industrianställda

De industrianställda apotekarna och receptarierna ökade sina löner kraftigt under fjolåret. Det visar Sveriges Farmaceuters årliga lönestatistik.

Gruppen ökade sina löner med i genomsnitt 5,8 procent under perioden oktober 2012 till oktober 2013.

– Det är en mycket bra siffra. En delförklaring kan vara att våra uppgifter baserar sig på identiska individer, alltså personer som besvarat enkäten även föregående år. Personer som bytt sektor eller blivit uppsagda under året faller i regel bort. I tider med stora omstruktureringar och neddragningar i branschen kan det här göra att man får relativt sett många ”överlevare” i statistiken, personer som arbetar i verksamheter som bibehålls. Det kan slå igenom i form av höga löneökningar, säger Christer Borg, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Samtliga förbundets medlemskategorier hade en god löneutveckling 2013, klart över industrinormen 2,1 procent och det reella utfallet inom industrin, enligt lönestatistiken.

– Årets utfall ger oss en ny indikation på att vår strategi med sifferlösa avtal är något som fungerar för våra medlemmar, säger Christer Borg.

Läs mer om utvecklingen för apoteksanställda, landstingsanställda och statsanställda farmaceuter i en artikel i Svensk Farmaci nr 1/14, som utkommer senare i februari.

I den tidningen får förbundets medlemmar också årets lönestatistikfolder.

Andra läser