Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kritik mot verksledning når regering och riksdag

Ett anonymt brev från anställda på Läkemedelsverket om påstått vanstyre på myndigheten har skickats till ledamöterna i verkets nya insynsråd, oppositionens ledamöter i Socialutskottet, statssekreterare Lena Furmark och Riksrevisionen.

Under fjolåret avskaffades Läkemedelsverkets styrelse. I stället leds nu myndigheten av generaldirektören Christina Åkerman med stöd av ett så kallat insynsråd. I slutet av januari träffades Läkemedelsverkets nya insynsråd för första gången.

Några dagar innan mötet fick ledamöterna ett anonymt brev från en eller flera medarbetare på verket. Svensk Farmaci har, via medarbetare på Läkemedelsverket, fått tillgång till brevet.

Brevet innehåller beskrivningar av det ekonomiska läget på verket, påstådda missförhållanden och en lista över alla som slutat i ledningsgruppen under generaldirektör Christina Åkermans ledning.

Skribenterna beklagar att brevet är anonymt.

”Det finns i verksamheten förhoppningar att ni ska bidra till förändrat ledarskap på myndigheten. I detta brev finns material och frågor som förhoppningsvis underlättar förståelsen för vilken svår situation myndigheten befinner sig i”, inleds brevet.

Syftet med brevet anges vara att ”förhindra fortsatt vanstyre av Läkemedelsverket”.

Kopior av brevet har också skickats till statssekreterare Lena Furmark och till Riksrevisionen. I något omstöpt form ska det också, enligt uppgifter till Svensk Farmaci, ha skickats till oppositionens ledamöter i riksdagens socialutskott.

Här följer ett urval av de sakuppgifter och påståenden om Christina Åkermans 5,5 år på Läkemedelsverket som lyfts fram i brevet.

– 24 personer har lämnat verkets ledningsgrupp, varav 13 är sådana som GD själv rekryterat till posterna i ledningen

– Fem ställföreträdande generaldirektörer, lika många kommunikationschefer/ansvariga, fyra HR-direktörer och fyra ekonomichefer har passerat revy

– ”Kostnaderna skenar på myndigheten enligt årsredovisningen 2012 och delårsrapport 2013. Det orsakas främst av konsulter och rekrytering av personal som inte arbetar med produktion”.

Skribenterna frågar sig också vad som händer ”när myndighetskapitalet på banken tar slut 2015-2016. Omfattande varsel, höjda avgifter för industrin eller ökade bidrag från staten?”

Skribenterna påpekar att generaldirektören varit i blåsväder för bland annat övertramp på meddelarfriheten, kritik från Arbetsmiljöverket, mobbning med mera. Hon anklagas också för att vara osynlig på arbetsplatsen och för att undvika media. Brevskrivarna pekar också bland annat på brister i årsredovisningen 2012.

Utöver detta listas de 24 personer som slutat i verkets ledningsgrupp sedan Christina Åkerman tillträdde, och varför de lämnat.

Svensk Farmaci har nu på fredagseftermiddagen erbjudit Läkemedelsverket, via kommunikationsansvarige Ann-Sofie Glans Assargård, möjlighet att kommentera innehållet i brevet. Om verket vill besvara brevet kommer vi skyndsamt att möjliggöra detta.

Våra artiklar om tidigare kritik mot Läkemedelsverkets ledning är länkade här nedan.

Mest läst