Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Färre lediga farmaceutjobb

Arbetslösheten är fortsatt låg bland receptarier och apotekare, men nu ökar den svagt. Antalet lediga tjänster minskade kraftigt under 2013.

Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter, har tagit fram en rapport som beskriver arbetsmarknadsläget för apotekare och receptarier.

Statistiken är baserad på uppgifter från Arbetsförmedlingen, Akademikernas erkända arbetslöshetskassa och Statistiska centralbyrån.

Rapporten visar att arbetslösheten är fortsatt relativt låg bland receptarier och apotekare. Under det sista halvåret 2013 var arbetslösheten 2,7 procent bland apotekare och 0,68 procent hos receptarier.

Räknat på helåret var motsvarande siffror 2,5 procent för apotekare och 0,63 procent för receptarier.

– Vi ser inga stora svängningar men en svagt ökande arbetslöshet för både apotekare och receptarier. För de sistnämnda är ökningen väldigt svag. Det handlar om ungefärliga mått på arbetslösheten eftersom det är svårt att få exakta uppgifter på antalet yrkesverksamma, olika instanser ger olika uppgifter, säger Clary Holtendal.

I december 2013 fanns 357 arbetslösa farmaceuter (apotekare och receptarier) enligt statistiken (varav 157 heltidsarbetslösa).

I januari 2013 var motsvarande siffra 272 arbetslösa (108 heltidsarbetslösa).

Arbetslösheten för personer som arbetar inom hälso- och sjukvård och har minst två års eftergymnasial utbildning är mycket låg – 2,3 procent – jämfört med andra samhällssektorer.

Receptarierna ligger alltså en bra bit under denna nivå, apotekarna något över.

Antalet lediga tjänster för farmaceuter minskade relativt kraftigt under fjolåret. I januari 2013 fanns 283 lediga tjänster, mot 128 i december.

Siffrorna avser dock bara tjänster som inrapporterats till Arbetsförmedlingen.

– I realiteten är antalet lediga platser säkerligen fler, säger Clary Holtendal.

Andra läser