Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ris och ros till indikatorer

”En blandning av relevanta och mer tveksamma indikatorer”. Så tycker Sveriges Farmaceuter, som bara applåderar nio av Läkemedelsverkets 21 preliminära apoteksindikatorer. Sveriges apoteksförening ser också brister och vill se en större tonvikt på patientsäkerhet.

Läkemedelsverket har nu skickat 21 preliminära apoteksindikatorer på remiss, se artikel från i morse.

Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter, har analyserat indikatorerna för förbundets räkning.

Förbundet tillstyrker bara nio av de 21 förslagen. Av dessa nio vill man dessutom se förändrade formuleringar i sju fall.

– Vi uppskattar Läkemedelsverkets arbetssätt, att börja med ett stort antal indikatorer som sedan ska skalas ned till ett mer hanterligt antal med hjälp av remissinstanserna, säger hon.

– Det man presenterar är en intressant blandning av relevanta och mer tveksamma indikatorer. Man verkar ha tagit hänsyn till de rapporterade bristerna på kompetensutveckling och Konsumentverkets rapport från 2011 där konsumenterna hade tydliga önskemål om kompetenta farmaceuter.

– Utmaningen när vi har tittat på det här har legat i att försöka att särskilja mellan vad som är en indikator på faktisk kvalitet och vad som mer kan betraktas som indikator på kundnöjdhet, säger Clary Holtendal.

– Indikatorerna får inte bli något som man rutinmässigt kan uppfylla genom att man själlöst tar fram ett dokument centralt på apotekskedjan som sedan distribueras till apoteken. Vissa indikatorer har tyvärr en sådan karaktär att det finns en risk för det. Indikatorerna måste spegla den faktiska kvalitet som levereras till kund på det specifika apoteket.

Förbundet tycker bland annat att indikator nummer 2, ”andel av apotekens öppettid som det finns en farmaceut schemalagd i egenvården”, bör integreras med indikatorerna 19 och 20 som också har koppling till egenvården. Dessa bör ersättas med ”Finns rutiner för vilken typ av egenvårdsrådgivning som besvaras av farmaceut respektive apotekstekniker?”.

Förbundet vill också bland annat slopa indikator 1. Ett utrymme för enskild rådgivning på apoteket bör i stället vara ett grundläggande krav för att få apotekstillstånd.

Ett offentligt tillgängligt telefonnummer (indikator 7) har heller inte så mycket med kvalitet att göra, tycker förbundet.

Svensk Farmaci bad också om Sveriges apoteksförenings övergripande syn på indikatorerna.

Föreningen hade hellre sett att indikatorerna “handlade mer om patientsäkerhet än tillgänglighet och kvalitet”.

– Med det sagt har vi förståelse för att flera av kvalitetsindikatorerna tangerar flera områden. En indikator kring tillgänglighet till läkemedel kan exempelvis antas bidra till en ökad patientsäkerhet, säger Johan Wallér, branschföreningens vd.

– Anledningen att vi vill prioritera patientsäkerhet är att både tillgänglighet och kvalitet är tydliga områden där den konkurrensutsatta apoteksmarknaden slåss om kunderna. I praktiken kan det bli så att Läkemedelsverket genom valet av kvalitetsindikatorer faktiskt bestämmer åt kunden vad som är att anse som ett bra kunderbjudande.

– Det vore olyckligt. Vi anser att det är marknadens och kundens uppgift att avgöra den saken. Det här kommer vi att tydliggöra för Läkemedelsverket, säger Johan Wallér.

Enligt honom finns också avgörande, olösta frågor inom regeringsuppdraget där föreningen vill vara med och påverka.

– Vilken organisation ska till exempel administrera plattformen? Var ska indikatorerna publiceras och hur ska de presenteras? Vem ska värdera kvalitetsindikatorerna och vilken kompetens erfordras för bedömning?

– Vi förutsätter också att en grundlig definition presenteras för varje indikator där det tydligt framgår hur man som aktör skall tillgodose det som efterfrågas för högsta värde för kvalitetsindikatorn. För de indikatorer som efterfrågar en rutin, bör det tydligt specificeras vilka frågeställningar en sådan skall hantera. Vi fram emot en fortsatt konstruktiv dialog med Läkemedelsverket i det här arbetet, säger Johan Wallér.

Andra läser