Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läs LV:s förslag på apoteksindikatorer

Läkemedelsverket har nu skickat 21 preliminära apoteksindikatorer på remiss – läs vilka de är här på svenskfarmaci.se.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare, se artiklar länkade nedan, har Läkemedelsverket fått ett regeringsuppdrag att utveckla nationella indikatorer för god patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet på apotek.

Apotekens utfall för de olika indikatorerna, som ska mäta kvaliteten på apotekens service gentemot allmänheten, är tänkt att göras offentliga.

– Tanken är att man ska kunna ta fram siffror för hur bra varje apotek är i olika avseenden, så att de kan jämföras med varandra, sa Tommy Westerlund, apotekare och projektledare på Läkemedelsverket till Svensk Farmaci i augusti i fjol.

Läkemedelsverket har nu skickat ut en lista på 21 förslag på indikatorer till ett antal remissinstanser.

Indikatorerna ska med remissinstansernas hjälp bli färre, skriver Cecilia Bernsten, apotekare på LV:s enhet för användning, i utskicket.

Svaren ska vara inne senast i morgon, den 5 februari.

Här är Läkemedelverkets förslag till apoteksindikatorer.

1. ”Finns utrymme för enskild rådgivning i vilket andra patienter, kunder och personal inte har insyn, och där det som sägs inte heller hörs i andra delar av apoteket?”.

2. ”Andel av apotekets öppettid som det finns farmaceut schemalagd i egenvården”.

3. ”Andel av den personal som är schemalagd i egenvården, som har genomgått kompetensutveckling omfattande minst 15 timmar inom området receptfria läkemedel under det senaste året”.

4. ”Andel av den personal som är schemalagd i receptexpeditionen, som har genomgått kompetensutveckling motsvarande minst 15 timmar inom området receptförskrivna läkemedel under det senaste året”.

5. ”Finns skriftliga rutiner för hänvisning av kunden till ett annat apotek, oavsett apotekskedja, när ett receptläkemedel inte kan expedieras?”

6. ”Andel kunder som är fullt nöjda med hur snabbt de får sina receptförskrivna läkemedel, i de fall de ej finns i lager vid första apoteksbesöket”.

7. ”Finns telefonnummer till enskilt apotek tillgängligt för allmänheten via nummerupplysning eller hemsida?”

8. ”Har apoteket ett system för avhämtning av förbeställda receptförskrivna läkemedel så att dessa är klara när kunden kommer?”

9. ”Kan kunden boka ett läkemedel som apoteket har i lager via apotekets hemsida eller via telefon för senare uthämtning?”

10. ”Andel kunder som är fullt nöjda med apotekets service avseende att i förväg kunna beställa sina receptförskrivna läkemedel via telefon eller internet.”

11. ”Finns skriftliga rutiner för apotekspersonalens lärande av incidenter, avvikelser och felexpeditioner?”

12. ”Finns elektroniskt receptexpeditionsstöd installerat på apoteket?”

13. ”Finns skriftliga rutiner för att kontrollera om kunden har någon läkemedelsallergi, eller någon sjukdom som kan innebära kontraindikation avseende förskrivet läkemedel?”

14. ”Finns skriftliga rutiner för rådgivning när det är bud som hämtar det receptförskrivna läkemedlen?”

15. ”Finns skriftliga rutiner för information om fördröjd effekt vid påbörjad behandling med antidepressiva läkemedel?”

16. ”Finns skriftliga rutiner för rådgivning vid förnyat uttag av receptförskrivna läkemedel med syfte att ta reda på kundens erfarenheter av sin läkemedelsbehandling?”

17. ”Andel kunder som är fullt nöjda med hur farmaceuten vid förnyat uttag tar reda på kundens erfarenheter av hur läkemedelsbehandlingen fungerat.”

18. ”Erbjuder apoteket tidsbokad rådgivning, strukturerade läkemedelssamtal eller motsvarande?”

19. ”Finns skriftliga rutiner för rådgivning om behandling med receptfria läkemedel?”

20. ”Finns skriftliga rutiner för i vilka fall kunder som efterfrågar råd i egenvården ska hänvisas till kollega respektive sjukvården?”

21. ”Finns skriftliga rutiner för rådgivning om djurläkemedel?”

Andra läser