Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Rådgivning struktureras i norskt apoteksprojekt

Apotekforeningen i Norge satsar på apoteksbaserade tjänster enligt brittisk förebild. I ett projekt som utökas i år får personer som hämtar ut ett läkemedel för första gången standardiserad rådgivning och två uppföljningssamtal.

Projektet “Oppstartsveiledning”, i norska branschföreningen Apotekforeningens regi, bygger på den brittiska tjänsten “New Medicine Service”.

Satsningen startade i pilotfas fjol. Den går ut på farmaceuter på apotek ger standardiserad rådgivning och två uppföljningssamtal till patienter som hämtar ut ett läkemedel för första gången. Åtta apotek deltog under april till juni 2013.

Tjänsten mottogs positivt av patienterna, och nu planerar Apotekforeningen en utökning av projektet med 60 apotek och runt 1 500 patienter. Satsningen beräknas starta i september 2014.

– Vår förhoppning är att det här på sikt ska bli en permanent tjänst som finansieras av staten. Farmaceuter sitter på väldigt mycket kunskap som vi vill ska komma patienterna till nytta i mer strukturerad form. Samtidigt visar statistik att mellan fem till tio procent av alla besök på sjukhusens akutmottagningar beror på felaktig läkemedelsanvändning, och mellan 1 000-2 000 personer dör varje år på grund av läkemedel och dess biverkningar. Vi behöver förbättrad kontroll och uppföljning av patienternas läkemedelsintag, säger Per Kristian Faksvåg, direktör på Apotekforeningen, till Svensk Farmaci.

I år ska svenska Läkemedelsverket genomföra en pilotstudie av strukturerade läkemedelssamtal på apotek på en mindre grupp patienter, som ett led i arbetet inom den nationella läkemedelsstrategin.

Även detta projekt kommer delvis att vara baserat på New Medicine Service-modellen, och omfattar patienter med astma/kol, läs mer i artiklar länkade nedan.

Norsk Farmaceutisk Forening, NFF, har inte haft någon aktiv roll i det norska projektet men stöttar det helhjärtat.

– Vi har blivit informerade av Apotekforeningen och ställt oss väldigt positiva till det här initiativet. Flera av våra medlemmar på apotek har varit med i pilotprojektet och gett positiv feedback, säger Tove Ytterbö, ordförande för NFF.

Mest läst