Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekstjänst får kritik men Svensk Dos slipper

IVO har slutfört sin tillsyn av de nya dosaktörerna och berörda landsting. Apotekstjänst AB och ”deras” nio landsting får långa åtgärdslistor, medan Svensk Dos AB:s och Region Skånes tillsynsärenden avslutas. Apotekstjänst får mycket skarp kritik. UPPDATERAD 12:07

Granskningen som nu slutförts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, föranleddes av ett stort antal problem och rapporterade avvikelser, se artiklar länkade nedan.

Under tillsynen uppdagades ett brett spektrum av problem i dosverksamheten på många håll: uteblivna eller felaktiga leveranser, felaktigt innehåll i dospåsarna och problem med ordinationsverktyget Pascal.

Av de tio granskade landstingen får nio kritik och listor på åtgärder som måste redovisas senast den 31 mars i år.

Sveriges största region sett till antalet dospatienter, Västra Götaland, måste exempelvis presentera resultaten av sitt pågående kvalitetsarbete kring dos och bifoga en tidsplan för pågående och planerade åtgärder.

Effekten av vidtagna åtgärder på patientsäkerheten, en risk- och bristanalys och en åtgärdsplan för eventuella nyuppkomna brister ska också redovisas.

Även den nya dosaktören Apotekstjänst AB, som levererar till de nio landstingen som fått kritik från IVO, kritiseras och får en liknande åtgärdslista. Dessutom ska Apotekstjänst skicka in en beskrivning av sitt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

På och mellan raderna uttrycker IVO mycket hård kritik mot Apotekstjänst.

Bolaget saknar helt ”ett ledningssystem som utgår från att verksamheten utövar hälso- och sjukvård”, brister som IVO är ”mycket kritisk” till.

”Apotekstjänsts yttrande visar tydligt att bolaget inte har beaktat det regelverk som finns för vårdgivares ansvar för god och säker vård”, skriver IVO.

IVO framhåller också att ”kraven på en vårdgivare …  inte kan negligeras med motiveringen att detta inte reglerats i avtal, eller att vårdgivaren anser att avtalad ersättning inte är tillräcklig för att hantera vissa uppgifter”.

Den andra nya privata aktören på dosmarknaden, Svensk Dos AB, och den region man levererar till, Region Skåne, får dock ingen kritik från IVO.

Region Skåne har ”så långt utredningen visat … uppfyllt sitt ansvar för att säkerställa en patientsäker dostjänst”, skriver IVO.

Även tillsynen av Svensk Dos AB avslutas alltså utan åtgärd.

Svensk Dos AB har ”påbörjat arbetet med att uppnå de krav som ställs i föreskrifter och (IVO) kommer därför inte att ytterligare granska Svensk Dos AB:s ledningssystem (för systematiskt kvalitetesarbete)”.

Mest läst