Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Regeringen sätter rabattavtal i vänteläge

Regeringen avvaktar med att möjliggöra direktförhandlingar mellan landsting och läkemedelsföretag. Därmed går man på kollissionskurs med utredaren Sofia Wallström.

En het potatis i Läkemedelssverige på senare år är de kontroversiella upphandlingarna av öppenvårdsläkemedel som vissa landsting/regioner gjort direkt från läkemedelsproducenter.

De legala turerna har varit många och lär bli fler, artiklar länkade nedan.

Sofia Wallströms apoteks- och läkemedelsutredning ställde sig positiv till denna typ av avtal. Wallström gjorde bedömningen att landstingen med stöd av nuvarande lagstiftning har rätt att ingå sådana avtal.

Men remissinstanserna var djupt splittrade i frågan. SKL och landstingen (utom Värmland) var inte oväntat positiva, och fick stöd av Läkemedelsverket, SBU och Konkurrensverket.

Lif, Astra Zeneca, Pfizer, Socialstyrelsen, Statskontoret, Handikappförbunden, Sveriges apoteksförening och Vårdanalys tillhörde de som var avvaktande eller avstyrkte förslaget.

Flera instanser, bland annat Läkarförbundet, förordade i stället förhandlingar på nationell nivå.

Regeringen valde i slutändan, i den lagrådsremiss som presenterades häromveckan, att backa från Wallströms linje.

– Man kan se det som att regeringen och utredningen går på kollisionskurs. Utredningen tyckte att landstingen med dagens lagstiftning har rätt att ingå avtal, men regeringen anser det omöjligt att ge förslag innan de rättsliga prövningarna är avslutade, säger Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter.

Hon välkomnar att regeringen avvaktar med att se över reglerna.

– Det är bra att det inte blir några konkreta förslag i den här frågan. Konsekvensanalysen i utredningen var alldeles för svag och direktförhandlingar riskerar att motverka ambitionerna att skapa en jämlik vård, säger Clary Holtendal.

I nummer 1/14 av tryckta Svensk Farmaci, som kommer ut i februari, gör vi en bred genomgång av de förslag på läkemedels- och apoteksområdet som regeringen inom kort lägger fram i en proposition till riksdagen.

Mest läst