Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Utbildningsplatser löser inte problem”

Idag lyfts receptarieyrket fram i Arbetsförmedlingens årliga genomgång av framtidsjobb. Oppositionen vill se fler utbildningsplatser, men Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter, tror inte på den lösningen när det gäller receptarieutbildningarna.

Det är bland annat Dagens Nyheter som nu på morgonen uppmärksammar Arbetsförmedlingens (AF) årliga statistik över bristyrken.

I listan över framtidsjobb på 5-10 års sikt finns receptarier med på AF:s lista.

I det korta perspektivet har receptarier ett så kallat bristindex på 3,80 på en skala 1-5, där högre siffror indikerar större brist.

Det betyder att receptarieyrket hamnar i kategorin ”liten konkurrens om jobben” det kommande året. Samma sak gäller för apotekare med värdet 3,37, skriver Dagens Apotek.

Bedömningen liknar men skiljer sig något från Sveriges Farmaceuters prognos som vi skrev om i november, som finns i Saco-rapporten Framtidsutsikter.

I Dagens Nyheters artikel argumenterar Mikael Damberg (S) för ett ökat antal utbildningsplatser på högskolor och yrkeshögskolor.

Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter, tror dock i nuläget inte på det receptet när det gäller receptarierna.

– Det vi ser för receptarierna är att vi fortfarande har svårt att fylla de utbildningsplatser som redan finns. Många som söker och kommer in kanske inte hade utbildningen som sitt förstahandsval och vi har idag ett stort problem med att många inte fullföljer utbildningen, säger hon.

– Det finns också oroande brister i elevers intresse för naturkunskap i grundskolan, något som naturligtvis får konsekvenser för framtida yrkesval. Om man inte har en tillräcklig naturvetenskaplig grund finns risk att man saknar förutsättningar för att klara av en naturvetenskaplig universitetsutbildning, exempelvis  receptarieutbildningen.

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) kritiserar i DN arbetsgivare för att inte öppna dörren och anställa, trots att det finns behov och utbildade personer.

– Den kritiken känner jag inte igen från vår bransch. Bland receptarierna är arbetslösheten idag i princip obefintlig, säger Kristina Niemi.

Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter, tycker att receptarieyrkets anonymitet är ett större problem än tillgången till utbildningsplatser.

– Att yrket fortfarande är okänt är väldigt tydligt när vi träffar studievägledare. Vi arbetar därför aktivt med att försöka synliggöra receptarierollen, säger hon.

Andra läser