Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stark evidens för LIMM-modellen

Efter ett drygt decenniums utveckling och vetenskaplig utvärdering har apotekaren Tommy Eriksson summerat det vetenskapliga evidensläget för sitt skötebarn LIMM-modellen.

LIMM, Lund Integrated Medicines Management, är en evidensbaserad modell för systematisk och individuellt anpassad läkemedelsbehandling.

Bakom konceptet, som utvecklats under 00-talet, står bland andra Tommy Eriksson, apotekare och adjungerad professor vid Lunds universitet.

Flera hundra apotekare, läkare och sjuksköterskor har deltagit i utvecklingen och forskningen kring LIMM.

Modellen innehåller bland annat läkemedelsavstämningar som görs av klinikapotekare vid inläggning, en mer omfattande läkemedelsgenomgång i teamarbete under sjukhusvistelsen och en ny avstämning i samband med utskrivning.

Modellen har fått störst genomslag i Region Skåne, men har även exporterats till bland annat Norge.

– Region Skåne har anställt nästan 50 apotekare de senaste fyra åren, varav mer än 20 bara de senaste två åren för att genomföra läkemedelsgenomgångar. Modellen används på alla akutsjukhus i Skåne som genomför läkemedelsgenomgångar och på alla stora avdelningar där äldre vårdas. I mellersta Norge arbetar åtminstone 5-10 farmaceuter enligt LIMM på sjukhus, berättar Tommy Eriksson.

I en aktuell översiktsartikel i tidskriften European Journal of Hospital Pharmacy summerar nu Tommy Eriksson de vetenskapliga studier som gjorts av LIMM-modellen hittills. Maila oss gärna om du är intresserad av att läsa översikten.

Totalt 19 vetenskapliga publikationer, fyra doktorandprojekt och över 30 examensarbeten har genomförts med koppling till LIMM.

Sammantaget finns, enligt Erikssons översiktsartikel, stöd för att arbetsmodellen förbättrar såväl vårdprocessen som det kliniska utfallet.

Antalet kontakttillfällen med vården och återinläggningar på grund av läkemedelsrelaterade problem minskade i studier med minst 50 procent. Det totala antalet återinläggningar påverkades dock inte.

Modellen sparar också tid för vårdpersonalen – åtminstone 2-3 timmar per patient för läkare och sjuksköterskor på sjukhus eller i öppenvård.

Dessutom sparar modellen stora ekonomiska belopp enligt en hälsoekonomisk studie som publicerades i fjol.

Läkare och sjuksköterskor är enligt tre studier också nöjda med arbetsprocessen och apotekarnas bidrag till arbetet.

Igår skrev vi här på sajten om en randomiserad norsk studie där man låtit antingen sjuksköterskor eller farmaceuter genomföra läkemedelsavstämningar enligt LIMM-protokollet i samband med inskrivning, och jämfört utfallet.

Grupperna hittade ungefär lika många fel, men farmaceuterna jobbade snabbare och var i högre grad eniga med förskrivarna i sina slutsatser.

I LIMM-modellen i Skåne genomför generellt kliniska apotekare avstämningarna vid inskrivningen.

Svensk Farmaci bad Tommy Eriksson kommentera den norska studien.

– Spontant känns det viktigast att patienten får en så korrekt läkemedelslista som möjligt vid inskrivningen. Detta påverkar hela den vidare vården. Vem som gör avstämningen mest effektivt borde helt bero av vad som är nästa steg. Om det ska göras en vidare läkemedelsgenomgång i enlighet med svenska Socialstyrelsens föreskrifter, något som i LIMM-modellen i Skåne görs av apotekare, är det lämpligast att samma person gör båda uppgifterna och att dessa två moment är integrerade.

– Jag har inte tillgång till hur studien är upplagd, vilka källor som användes och vilken kompetens de olika professionerna hade så jag har svårt att bedöma kvalitet och värde. Men det allra viktigaste är att avstämningen blir gjord, inte vilken profession som gör den. Enligt min erfarenhet har sjuksköterskorna dock sällan velat ta på sig fler arbetsuppgifter, säger Tommy Eriksson.

Mest läst