Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Pfizer säger upp tio procent

Marknadsbolaget Pfizer AB i Sverige drar ner sin personalstyrka med cirka tio procent, eller 24 personer. Skälet är minskad lönsamhet, främst på grund av patentutgångar på Lipitor och Viagra.

Pfizer AB i Sverige drar ner sin marknads- och försäljningsverksamhet med cirka tio procent. Totalt lämnar 24 personer av de drygt 200 anställda marknadsbolaget. Tre går i avtalspension och 21 sägs upp på grund av övertalighet. De berörda fick information i mitten av januari och det är en mängd olika roller som drabbas.

– Det handlar om key account managers, medical advisors, assistenter och även någon från min kommunikationsavdelning, säger Christina Astrén Eriksson, kommunikationsdirektör på Pfizer AB.

Orsaken till neddragningen är en minskad omsättning i Sverige, främst beroende på viktiga patentutgångar på Lipitor och Viagra.

– Affären krymper, minskade intäkter innebär minskad budget. De gamla stora läkemedlen som har tappat sina patent kan inte uppvägas av de nya läkemedlen som är mer nischade precisionsläkemedel för mindre populationer, säger Christina Astrén Eriksson.

Pfizers globalt gick i somras ut med information om en omorganisation som innebar att koncernen gick från fyra affärsenheter till tre: En för patentskyddade läkemedel, en för icke patentskyddade medel och en tredje affärsenhet med innovativa produkter inom onkologi, vacciner och egenvårdsprodukter. Det svenska marknadsbolaget gör den 1 februari en liknande omorganisation.

Produktionsanläggningen för tillväxthormon i Strängnäs, med cirka 250 anställda, berörs inte av nedskärningen.

Andra läser