Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Regeringen vill inte låta apotek minska generikaförvirring

Regeringen säger nej till förslaget att behövande patienter ska kunna få samma generiska läkemedel under hela receptets giltighetstid. Något som upprör både patientsäkerhetsföreträdare och branschförening.

Många farmaceuter och läkare har påtalat den uppenbara patientsäkerhetsrisk det innebär när äldre, lite förvirrade, patienter får sina generiska läkemedel utbytta till nya produkter med nya kartonger och färger vid varje expediering.

I Sofia Wallströms delbetänkande ”Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteks-marknaden” fanns därför ett förslag som skulle möjliggöra för farmaceuter att kunna byta ut det förskrivna läkemedlet mot ett som tidigare har expedierats för att en patient ska kunna få samma produkt under hela receptets giltighetstid.

Men det säger regeringen nu nej till. Det framgår av den lagrådsremiss som offentliggjordes i måndags. Regeringen vill dock lagfästa de möjligheter som farmaceuterna redan har att stoppa byten med hänvisning till förhindra olägenheter för patienter.

Att regeringen nu stoppar Wallströms ursprungsförslag upprör Anne Hiselius, klinikapotekare i Landstinget i Jönköping.

– Det finns patienter där det är direkt olämpligt att hålla på och byta varje gång. Det skapar oro och riskerar att patienten använder sina läkemedel fel, säger hon.

Anne Hiselius är en prisbelönt apotekare som länge har arbetat för en bättre patientsäkerhet, särskilt när det gäller generiskt utbyte på apotek.

Även branschföreningen Sveriges Apoteksförening är kritisk till att regeringen till synes väljer bort patientsäkerheten.

– Vi är besvikna på att regeringen inte gick på utredningens förslag och tillåter farmaceuterna ta sitt farmaceutiska ansvar när man ser att det finns patienter som har svårigheter med utbytet. Det är i mötet med patienten som man kan göra bedömningen om patienten klarar av detta, säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

– Man skulle ur ett samhällsperspektiv, läkemedelsanvändningsperspektiv och patientsäkerhetsperspektiv ha mycket att vinna på att låta farmaceuterna få utökade befogenheter att motsätta sig utbyte, säger han.

Skälen som regeringen anger för att inte gå på utredningens linje är främst Sofia Wallströms nuvarande myndighet TLV:s invändningar mot den. Det handlar om att myndigheten tror att ett system där samma läkemedel får expedieras under ett helt år skulle minska prispressen i systemet, ta marknadsandelar från den produkt som blir “månadens vara”, göra det svårare för apoteken att lagerhålla många olika produkter och försvåra TLV:s kontroll om apoteken har sålt ”rätt” vara.

Något som både Anne Hiselius och Johan Wallér reagerar starkt på.

– Om TLV:s uppföljningsmöjligheter är viktigare än människors väl och ve då har vi nog inte landat riktigt rätt. Och jag tror inte att det är många politiker som skulle vilja stå för att vi på apoteken inte har en möjlighet att hjälpa människor för att TLV ska ha möjlighet att sanktionera någon del i kedjan, säger Anne Hiselius.

– Det är tydligt att de kortsiktiga ekonomiska delarna i dagens system är viktigare än den övergripande patientsäkerheten och det är oroväckande, säger Johan Wallér.

Han menar till och med att regeringen och myndigheten tänker fel även om man bara tittar till krassa ekonomiska värden.

– Jag tycker att det är ett alldeles för snävt och kortsiktigt perspektiv. De kostnader som den dåliga läkemedelsanvändningen leder till tror jag är långt mycket högre än den eventuella lilla besparingen man riskerar att gå miste om genom en sämre konkurrens, säger han.

Svensk Farmaci har sökt socialminister Göran Hägglund för en kommentar.

Andra läser