Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Enklare att söka vård i annat landsting

Det ska bli enklare för patienter att söka vård i andra landsting än där man bor, föreslår regeringen idag när de lägger fram ett förslag till en ny patientlag.

Tanken är att den nya patientlagen ska stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet, enligt ett pressmeddelande från Socialdepartementet.

Enligt förslaget ska patienter få möjlighet att välja utförare av offentligt finanserad primärvård och öppen specialistvård i hela landet. Det innebär att landstingens skyldighet att erbjuda öppen vård utvidgas även till patienter ifrån andra landsting.

Övriga nyheter i patientlagen är att vårdens informationsplikt gentemot patienten utvidgas och förtydligas, möjligheten till ny medicinsk bedömning utvidgas samt att barnen ska få ett större inflytande över sin vård.

Andra läser