Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Missad chans att minska krånglet

Apoteksbranschen beklagar att regeringen inte vill förlänga perioderna i generikasystemet, men hoppas att det kan vägas upp genom det nya samarbetsprojektet med TLV. Enligt FGL:s vd borde apoteken glädjas desto mer åt att IRP-prismodellen inte blir verklighet.

Som Svensk Farmaci skrev igår valde regeringen inte att gå vidare med apoteks- och läkemedelsutredaren Sofia Wallströms förslag om förlängda prisperioder i generikasystemet.

Förslaget var bland annat tänkt att underlätta apotekens lagerhållning.

Johan Wallér, vd för Sveriges apoteksförening, beklagar att förslaget nu fallit bort.

– Det är förstås olyckligt att regeringen gör en annan bedömning än vad utredningen gjorde. En förlängd prisperiod skulle förhoppningsvis minska de negativa konsekvenserna för tillgängligheten till läkemedel och minska krånglet på apoteken, säger han.

– En förlängd period skulle visserligen inte minska utbytets negativa konsekvenser för patientsäkerheten, men förhoppningsvis leda till bättre tillgänglighet. Jag hoppas därför att frågan inte är helt avfärdad och att regeringen kan återkomma framöver.

– Jag hoppas också att det arbete som Sveriges apoteksförening inlett med TLV för att se över generikasystemet ska kunna kompensera för att de förlängda perioderna inte blir av i det här läget.

Kenneth Nyblom, vd för generikabolagens branschförening, tonar ned frågan om prisperioderna och menar att den viktigaste förändringen jämfört med utredningen är att det inte blir någon internationell referensprissättning (IRP).

– Det är nog apoteken som borde jubla mest över det eftersom detta i så stor utsträckning berör möjligheten för apoteken att tjäna pengar på parallellimport. IRP hade nog slagit hårdare mot apoteken än mot LIF-företagen om den genomförts.

– Förhandlingsrätten och Norge-modellen var ju redan sågad som idé och det var ju bara marginella, men bra, justeringar som föreslogs i utredningen. Det finns detaljer som jag saknar i regeringens förslag, men när det gäller generikasystemet så var ju både utredare och Socialdepartementet på det klara med att de inte ville ändra förutsättningarna i systemet, säger Kenneth Nyblom.

Svensk Farmaci återkommer löpande till de andra förslagen i regeringens lagrådsremiss som offentliggjordes igår.


Andra läser