Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Upphandlad service i glesbygd ska utredas

Regeringen har gett TLV i uppdrag att utreda om apotekstäckningen i glesbygd kan säkras via offentlig upphandling.

Enligt en förordning som antogs i fjol betalas statsbidrag till vissa apoteksaktörer som driver apotek i glesbygd. Läs mer i våra tidigare artiklar länkade nedan.

Nu har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, fått ett regeringsuppdrag att följa upp och utvärdera systemet.

Men att döma av formuleringarna i uppdraget, som finns under rubriken Nya uppdrag i årets regleringsbrev till TLV, är den nuvarande ordningen knappast “huggen i sten”.

Förutom att utvärdera bidraget ska TLV nämligen ”kartlägga och analysera om syftet med statsbidraget kan uppnås på annat sätt och om formerna för statsbidraget är ändamålsenliga”.

Ett alternativ som uttryckligen ska belysas är offentlig upphandling.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 30 november 2015.

Mest läst