Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekare på arbetsförmedlingen

Danska apotekare vill samarbeta med landets arbetsförmedlingar för att gå igenom de arbetslösas läkemedelsanvändning.

Dålig hälsa och stor läkemedelskonsumtion kan i många fall bidra till att arbetslösa har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Nu inleder danska Apotekerforeningen ett samarbete med landets arbetsförmedlingar, där arbetslösa erbjuds genomgångar av sin läkemedelsanvändning, skriver Politiken.

Genomgångarna ska antingen genomföras på arbetsförmedlingen eller på det lokala apoteket.

Målet är i första hand att de arbetslösa ska få tillräcklig kontroll på sin läkemedelsförbrukning så att de kan klara av ett arbete.

– Vi möter idag dessa personer på apoteken. Forskning visar att utsatta grupper har en större läkemedelsanvändning än andra. Därför föreslår vi att arbetsförmedlingarna ska kunna hänvisa personer till möten där apotekare har mandat att gå in i personens läkemedelsförteckning och föreslå modifieringar eller begränsningar av läkemedelsanvändningen. Läkare kommer dock alltid att involveras om apotekaren föreslår en förändring, säger Apotekerforeningens ordförande Niels Kristiansen till Politiken.

Han beskriver också förslaget i en debattartikel i den tryckta versionen av Politiken tillsammans med Majbrit Berlau, ordförande i Dansk Socialrådgiverforening.

Initiativet backas upp av en undersökning där Apotekerforeningen tillfrågade 34 chefer på arbetsförmedlingar om förslaget. Fyra av fem chefer såg positivt på att låta apotekare gå igenom arbetslösas läkemedelsanvändning.

Trots detta stöd är det än så länge oklart huruvida de danska kommunerna, staten eller regionerna kommer att finansiera projektet.

Läs artikeln om projektet i Politiken här.

Thony Björk, ordförande för Sveriges Farmaceuter, tycker att idén är intressant men han är inte odelat positiv.

– Det här är intressant och det är positivt att apotekarna tar steget ut i samhället och hittar nya nischer. Men spontant tycker jag att långtidssjukskrivna vore en lämpligare målgrupp än arbetslösa, säger han.

Andra läser