Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Paracetamol hör hemma på apotek”

Nu uppmärksammas åter riskerna med paracetamol, baserat på fynd från forskning i Uppsala. Paracetamol bör bara få säljas på apotek, anser Thony Björk, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

I samband med omregleringen av apotekssektorn varnade dåvarande Sveriges Farmacevtförbund för riskerna med att göra paracetamol allt för tillgängligt.

Protesterna vann inte gehör och paracetamol tillhör idag de läkemedel som får säljas till personer äldre än 18 år i den allmänna detaljhandeln. Maximal förpackningsstorlek är 20 tabletter.

Förbundet driver dock fortfarande frågan inom ramen för sin nollvision för läkemedelrelaterade problem.

För ganska exakt ett år sedan slog Giftinformationscentralen larm om ett ökat antal förgiftningstillbud med paracetamol.

I morse uppmärksammade UNT och andra medier en djurstudie från Uppsala universitet som antyder att exponering för paracetamol skulle kunna påverka hjärnans utveckling negativt på ett sätt som ger bestående förändringar av beteende i vuxen ålder.

Thony Björk, apotekare och ordförande i Sveriges Farmaceuter, har inte värderat den enskilda studien i detalj, men tycker att det är signifikativt att riskerna med paracetamol åter aktualiseras.

– Man borde överväga att endast tillåta försäljning av paracetamol via apotek. Då kan apotekare eller receptarier ge råd om vilket receptfritt smärtstillande läkemedel som är lämpligt för en viss kund. Man kan dessutom ytterligare skärpa reglerna genom att tillåta maximalt en förpackning per köptillfälle. Det löser inte problemet men det sänder signalen att intag av paracetamol i stora mängder eller till vissa grupper är riskfyllt, säger han.

Sveriges Farmaceuter vill också införa ett tillståndsförfarande för försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek. Idag räcker det med en anmälan till Läkemedelsverket.

Mest läst