Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Vi blir ett tydligare förstahandsval”

Vid årsskiftet integrerades Farmaciförbundet i jätten Unionen. Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter, tror att förändringen gynnar hennes SACO-förbund. Men det viktigaste är inte vilket förbund man väljer, utan att man går med i något av dem, säger hon.

Vid årsskiftet ritades den fackliga kartan om när TCO-förbundet Farmaciförbundet upphörde och uppgick i Unionen.

Kristina Niemi är förbundsdirektör på SACO-förbundet Sveriges Farmaceuter (SFa).

Hur kommer den här omvärldsförändringen att påverka SFa, är det bra eller dåligt?

– Vi är de enda som uteslutande fokuserar på apotekarnas och receptariernas arbetsvillkor och professionsfrågor. Farmaciförbundet har traditionellt funnits kring teamet på apoteket och har sällan drivit farmaceutfrågorna specifikt. Vi finns på ett tydligare sätt för apotekarna och receptarierna oavsett var man arbetar. Merparten av farmaceuterna är också organiserade hos oss.

– När FF nu gått in i Unionen tror jag att det kommer att bli ännu tydligare att vi är de som driver farmaceuternas frågor. Risken för sammanblandning minskar och vi blir med ännu större tydlighet förstahandvalet för personer som, efter att ha genomgått en lång akademisk utbildning, tagit examen som receptarie eller apotekare. Vi är ett Sacoförbund och finns inom den federation som organiserar landets akademikergrupper, säger Kristina Niemi.

Hur kommer SFa:s fackliga arbete att påverkas?

– Jag tror inte att det blir så stora förändringar. Vi ser även framgent fram emot avtalsförhandlingar där vi gemensamt driver frågor som gynnar våra medlemmar.

Unionen gör nu en branschsatsning med namnet Farmaci & Hälsa där man samlar sina tjänstemän inom hälsosektorn. Här samsas tidigare Farmaciförbundets apotekstekniker och farmaceuter med optiker, tandsköterskor, försäljare av medicinteknik och personal inom gym, spa- och hälsokostbutiker. Totalt ingår 19 000 medlemmar i grupperingen.

Hur ser du på den här konstellationen?

– Saco-federationen samlar på motsvarande sätt de akademiker inom hälso- och sjukvården som driver sektorn, exempelvis läkare, tandläkare, veterinärer, fysioterapeuter och psykologer. Här befinner sig våra farmaceuter i ett starkare sammanhang. Bara vi och fysioterapeuterna blir tillsammans fler än 19 000, och bara läkarna är cirka 45 000. Ytterst är det här en fråga om var man känner samhörighet, i vilket sammanhang man vill befinna sig. Trygghetspaketen, inklusive inkomstförsäkringen, ser ju i mångt och mycket likadana ut.

– Men det allra viktigaste är inte vilket förbund man väljer, utan att man faktiskt går med i facket. Den stora utmaningen för fackföreningsrörelsen som helhet är att så många idag väljer att stå oorganiserade. I någon mening åker man ju då snålskjuts på vad den starka fackföreningsrörelsen faktiskt har åstadkommit med dagens kollektivavtal och de villkor som gäller på arbetsmarknaden.

Unionen har en stor marknadsföringsbudget och lär göra rekryteringssatsningar inom apotekssektorn. Hur ska SFa svara på detta, hur kommer SFa att arbeta med rekrytering av nya medlemmar?

– Jag hoppas och tror att de flesta nyexaminerade inte vill basera sin fackliga hemvist på vilka gratiserbjudanden som gäller för stunden, utan väljer det förbund som aktivt driver professionens utveckling. Civilekonomen Ervin Alic har börjat hos oss vid årsskiftet som marknadsstrateg och ansvarig för rekrytering. Han kommer bland annat att öka vår fysiska närvaro ute på lärosätena. Vi har också annat på gång som jag kan berätta mer om senare, säger Kristina Niemi.

Mest läst