Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nya tag för förenklat utbyte

TLV och apoteksföreningen har ofta varit verbala antagonister på senare år. Nu ska de samarbeta för att förbättra systemet för utbyte av läkemedel på apotek.

Syftena med det nya samarbetsprojektet är enligt pressinformation att minska krånglet, förbättra tillgängligheten, frigöra mer tid för apotekspersonalen för rådgivning/service samt att öka följsamheten till reglerna.

En förutsättning är att dagens system bibehålls i grunden. Projektet ska ändå inledas med att regelverket ses över.

En diskussion ska också inledas med distributörer och tillverkare om hur varuflödena kan effektiviseras.

Som Svensk Farmaci skrev i fjol så tog TLV nyligen fram en informationskampanj om bytet, se artiklar länkade nedan.

Men nu vill man, under den nya generaldirektören Sofia Wallström, genom ett samarbete med branschföreningen alltså förbättra kundinformationen ytterligare.

Projektet ska också se över ”möjligheterna att ytterligare främja farmaceutisk rådgivning på apotek”. Erfarenheterna från TLV:s tillsynsarbete kring bytet ska användas för ”lärande och utveckling samt för att öka följsamheten till periodens vara ytterligare”. I höstas fick flera kedjor bakläxa när det gäller efterlevnaden av bytesreglerna.

– Med en god dialog med samstämmig information om bytet genom hela vårdkedjan går det att förebygga oro, missförstånd och oklarheter kring utbytet. Här spelar apoteken en mycket viktig roll, säger Sofia Wallström, generaldirektör på TLV, i pressmeddelandet.

Mest läst