Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hjärtat granskar läkemedelshantering

Fem till tio farmaceuter kommer att involveras när Apotek Hjärtat ska kvalitetsgranska läkemedelshanteringen på vårdbolaget Attendo i hela landet. Tony Rydberg, chef för vård och omsorg på Hjärtat, berättar om uppdraget.

I dag meddelade Apotek Hjärtat att man vunnit vårdbolaget Attendos upphandling av kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen vid företagets cirka 100 verksamheter i Sverige.

Attendos enheter finns framför allt inom äldreomsorgen. Svensk Farmaci bad Tony Rydberg, chef för affärsområdet vård och omsorg på Apotek Hjärtat, berätta vad det nya uppdraget innebär.

– Det vi ska göra är ganska traditionella läkemedelsinspektioner, så kallade audits, enligt standardiserade protokoll. Hela försörjningskedjan gås igenom, vi tittar på ansvar, instruktioner och rutiner för ordination, iordningställande och administrering. Vi kollar rutiner för beställning av läkemedel, förvaring, kvalitetsuppföljning och dokumentation. Efter granskningen sammanfattar farmaceuten förbättringsområden och föreslår åtgärder.

Hur många kommer att jobba med uppdraget hos er?

– Fem till tio farmaceuter kommer att ha den här verksamheten som som del av sina tjänster. Vi använder farmaceuter som har erfarenhet av inspektioner men vi kommer också att utbilda några för uppgiften. Det blir både farmaceuter med bakgrund i Vårdapoteket och Hjärtat.

Vårdapoteket, som nu integrerats i Apotek Hjärtat, slöt häromåret avtal med Landstinget i Västmanland om att svara för läkemedelsförsörjning till vården. Inbakat i det avtalet finns även kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen på äldreboenden och sjukhus i länet.

Hur är det att jobba med ”audits” inom vårdbolag jämfört med landstingsdriven vård?

– Det är inga större skillnader i verksamheten i sak, skillnaden i uppdragen ligger snarare i att landstingsåtagandet omfattar mycket slutenvård, säger Tony Rydberg.

Andra läser