Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

"En välkommen undersökning"

Christer Berg, programansvarig för farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar, kommenterar studentsektionens inlägg om praktikperiodens innehåll.

Det är jättebra att studentsektionens undersökning blivit gjord och att vi får ta del av resultatet.

Väldigt få receptarier väljer att jobba utanför apotek, vilket i och för sig är synd, och därför skulle det vara intressant ifall det går att dela upp resultatet från undersökningen på apotekar- respektive receptariestudenter.

Det skulle också vara intressant att veta hur många receptariestudenter respektive apotekarestudenter som deltog i undersökningen. Hur ser spridningen ut mellan olika lärosäten?

Utan den kunskapen har jag svårt att från vår horisont i Kalmar som inte utbildar apotekare att kunna värdera vad resultatet betyder för oss.

I Kalmar är alla studenter som påbörjar programmet till receptarie ute på apotek under tre dagar under introduktionskursen, för att de skall få en inblick i receptariens yrkesroll.

Tidigare var de ute i en vecka, men eftersom det inte finns så mycket tid för personalen på apoteken att ta hand om studenter, har jag tvingats korta ner tiden till tre dagar.

Vistelsen måste vara meningsfull. Det tar mig cirka två veckor att ordna praktikplatser till dessa studenter (nu i höstas cirka 90 platser). Varje student får en individuell placering, företrädesvis i sin hemort. Det är många som söker utbildningen och vill ha en praktikplats, men som senare inte kommer till uppropet. Andra studenter kommer in sent, vilket innebär att de skall placeras ut med kort varsel. Hela denna hantering är mycket tidskrävande.

I Linköping byggde man upp sin receptarieutbildning enligt PBL (problembaserat lärande) med inslag/strimmor av praktik under utbildningens gång. Studenterna hade ett “moderapotek” som de var knutna till under sin utbildning. Detta upplägg är oerhört tidskrävande att administrera. Det kräver mycket kontakter mellan universitetet och praktikapoteken. Linköping ger som bekant inte längre receptarieutbildning.

När det gäller industripraktik, tror jag att ni bör ta den frågan med LIF. Har de möjligheter att ta emot studenter? Är de intresserade av det? En kursplan måste sättas upp.

Att ta emot studenter kräver en hel del av mottagaren. De skall avsätta resurser för att ta emot studenter. Hur skall företagen ersättas? I vilken omfattning kommer industrin att ha nytta av att till exempel en receptariestudent är där på exempelvis en veckas praktik?

Vi har haft studenter på extemporepraktik under en vecka på APL och stora sjukhusapotek med tillverkning. Det är inget som vi idag erbjuder, eftersom det var så få av våra studenter som därefter kom att jobba med extemporeproduktion. Det är mer kostnadseffektivt att satsa på de individer som till exempel vill jobba inom industrin/extempore, än att erbjuda detta åt alla.

Christer Berg, programansvarig för farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar

Andra läser