Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Urvattnat förslag om dolda köp i butik

Idag presenterar regeringen en proposition som ger kommunerna rätt att göra kontrollköp av receptfria läkemedel – men bara för att undersöka om åldersgränsen efterlevs. Lagrådet liknade kontrollköpen vid brottsprovokation och därför urvattnades förslaget.

Idag presenterar regeringen en proposition som ger kommuner rätt att göra kontrollköp av bland annat läkemedel.

Propositionen överlämnas nu till riksdagen och lagförslagen är tänkta att gälla från den 1 maj nästa år.

Efter behandling i Lagrådet har förslagen urvattnats. Lagrådet accepterade nämligen inte en reglering ”där iakttagelser vid kontrollköp läggs till grund för administrativa sanktioner”. Rådet drog paralleller till så kallad brottsprovokation.

Regeringen följde Lagrådets synpunkter och ändrade förslaget.

Resultatet av kontrollköpet ska nu istället ”i första hand ligga till grund för en dialog mellan tillsynsmyndigheten och säljaren”.

Syftet med kontrollen måste vara att undersöka om den som lämnar ut läkemedel försäkrar sig om att kunden har rätt ålder inne (18 år).

Det nya förslaget ger strikt tolkat alltså inte kommunerna någon rätt att kontrollera i vilken grad information ges av butikspersonalen vid utlämningen. Frågan om otillåten informationsgivning har debatterats tidigare i våra spalter.

Enligt propositionen finns inte tillräckliga skäl för att tillåta kontrollköp för tillsyn av åldersgränsen vid försäljning av nikotinläkemedel på apotek. Detta med hänsyn till ”hur och under vilka förutsättningar denna verksamhet bedrivs”.

Läkemedelsverket föreslås nu få utarbeta föreskrifter kring kontrollköpen av läkemedel.

Andra läser