Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tre framtidsfrågor läggs i utredningar

Nästa år ska tre SFa-utredningar mejsla fram tydliga ståndpunkter i några av farmaceutkårens framtidsfrågor.

Förbundets rådsmöte i Uppsala i november utmynnade i ett uppdragsdokument till förbundsstyrelsen. Bland uppdragen finns bland annat att sätta igång tre utredningar.

En av dessa ska ta fram förslag på en organisatorisk medlemsindelning som ”gynnar största möjliga delaktighet och engagemang för de mest angelägna professionsfrågorna”.

Förbundet ska också utreda hur man anser att arbetet med farmaciutbildningarna bör förändras utifrån de förändringar som sker på arbetsmarknaden.

En tredje ska reda ut vilket eller vilka av de många professionsbegrepp som förbundet ska verka för framöver.

– Tanken är att utredningarna huvudsakligen ska genomföras under våren. Uppdragen ska sedan läggas fram för beslut till fullmäktigemötet 21-22 november nästa år, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter.

En farmaceut i Sverige är antingen apotekare eller receptarie. På engelska däremot betyder ”pharmacist” enbart apotekare. Receptarier finns bara i Sverige, Norge och Finland.

Frågan om yrkesbegreppen diskuterades intensivt på rådsmötet men utan att någon direkt konsensus kunde nås.

– Farmaceutbegreppet är inte bra, det är påhittat och osynliggör apotekare och receptarier. Förbundet borde jobba för att farmaceutbegreppet tas bort, sa en av delegaterna.

Andra beskrev farmaceutbegreppet som positivt och viktigt att värna.

– Ordet receptarie fattar ingen, det är det begreppet som är det problematiska.

Behövs både apotekare och receptarier på apotek om tio år? var också en av de framtidsfrågor som dryftades på rådsmötet.

Den dominerande ståndpunkten bland delegaterna var att båda yrkeskategorierna är viktiga och behövs även framöver.

Utredningen ska ”innehålla en rekommendation om hur begreppen farmaceut kontra apotekare och receptarie skall användas”.

Frågan om internationell anpassning, de nuvarande legitimationernas behörighet och ett eventuellt legitimationskrav för klinisk farmaci ska också inbegripas i utredningen.

Kristina Niemi poängerar att förbundets utredning om yrkesbegreppen och legitimationerna måste ta fasta på det uppdaterade yrkeskvalifikationsdirektivet, YKD.

– På nästa förbundsstyrelsemöte i januari kommer vi att besluta hur de tre utredningsprojekten ska bemannas. Tanken är att en förbundsstyrelseledamot vardera leder arbetet i varje gruppering, men att kanslipersonal och en bred representation av apotekare och receptarier från fältet, det vill säga från våra sektioner, också deltar i utredningarna, säger Kristina Niemi.

Mest läst