Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Bredda praktiken på farmaciprogrammen”

Apotekspraktiken borde förändras och omfatta fler möjliga arbetsgivare än apotek, att döma av SFa:s studentsektions enkät till studerandemedlemmarna. Praktiken borde också vävas in bättre i utbildningsprogrammen och delas upp under terminerna, enligt studenterna.

Hur ser praktiken under farmaceututbildningarna ut idag?

Vilka önskemål har studenterna inför framtiden?

Under vårterminen 2013 undersökte studentsektionen studentmedlemmarnas synpunkter om olika frågor relaterade till farmaceututbildningarna i hela landet.

Tidigt under hösten presenterade vi ett kort blogginlägg om kommunikationsträning.

Ämnet som vi vill behandla nu är praktiken under farmaceututbildningarna.

I enkätundersökningen fick studentmedlemmarna bland annat svara på följande två frågor: ”Hur skulle du vilja att praktiken såg ut?” och ”Är du villig att få en förlängd praktik om det innebär att du även får praktisera inom industrin?”

Majoriteten av respondenterna vill att praktiken ska, utöver apotek, inkludera flera olika arbetsplatser såsom industri och sjukhus.

Från enkäten kan det tydas att studenterna vill att lärosätena ska erbjuda sina studenter praktik bland andra potentiella arbetsplatser än apotek som apotekare och receptarier kan arbeta på.

Idag är praktiken endast förlagd på olika apotek runtom i landet och många studenter upplever att praktiken inte förbereder dem tillräckligt för verkliga jobb i framtiden.

Dessutom vill studenterna att praktiken ska vävas in i utbildningen och vara uppdela under de 10 terminerna (apotekarstudenter) eller 6 terminerna (receptariestudenter), istället för att den ligger i slutet av utbildningen.

Ett mindre antal respondenter är däremot nöjda med dagens praktikupplägg.

Vad gäller en förlängd praktik är 79 procent av studenterna som deltog i enkäten villiga att praktisera en längre period om praktiken skulle inkludera exempelvis industrin.

Enkätresultaten visar på att praktik endast på apotek är otillräckligt, och att praktiken är ett utbildningsmoment som behöver förmedla den variation som arbetslivet uppvisar.

Vilka lärosäten som strävar efter att erbjuda sina studenter attraktiva möjligheter och värdefulla erfarenheter i denna fråga återstår att se.

Vill de olika universiteten ha likadana praktikupplägg, med andra ord enbart hålla sig till den obligatoriska apotekspraktiken, eller borde de att utgöra länken till ytterligare andra sektorer?

Praktiken är ett tillfälle för studenterna att skaffa sig praktiska färdigheter och tillämpa sina teoretiska kunskaper. För att få ut så mycket som möjligt av detta moment önskar studenterna att praktiken ska vara mångfacetterad och erbjuda möjligheten att hantera olika arbetsuppgifter som de kommer att ha nytta av i framtiden, oavsett vad man väljer att jobba med.

Studentsektionens styrelse

Andra läser