Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

"Apoteket AB agerar som en myndighet"

Västra Götalands läkemedelschef Karin Lendenius ser ljus i tunneln när det gäller de problematiska dosleveranserna i regionen. Apoteket AB:s "myndighetslika agerande" har gett upphov till en del höjda ögonbryn i regionen.

Bytet av dosleverantör i Västra Götalandsregionen och Region Halland har kantats av problem. Nu senast aviserade Apoteket AB en domstolsprocess för att ogiltigförklara tilläggsavtal och förskott till Apotekstjänst AB.

Svensk Farmaci ringde upp Karin Lendenius, läkemedelschef i Västra Götalandsregionen, för att få en bild av situationen från regionens perspektiv.

Hur vill du beskriva läget just nu när det gäller dosleveranserna?

– De störningar som vi har haft gäller framför allt dosleveranser till fel ställen, förseningar och svårigheter att leverera helförpackningar. Men i dessa fall upplever jag att vi nu är på banan betydligt bättre än tidigare. Ett ytterligare problem gäller ersättningsdoser som behövs när dospåsar av olika anledningar förkommer i vården. Men vi har nu tagit fram en rutin för det, där vi betalar för ersättningsdoserna. Det har även funnits och finns vissa andra problem, men vi har en konstruktiv dialog med företaget kring detta, säger Karin Lendenius.

– Sedan har vi under hösten indirekt påverkats av Apotekstjänsts övertagande i sju mellansvenska landsting. De är nu landets största dosleverantör och personal som tidigare arbetade mot oss har fått andra uppgifter, samtidigt som man nyrekryterat.

Vilka lärdomar har ni dragit av problemen och turerna kring bytet av dosleverantör?

– Att det varit en stor utmaning, både för vården och de nya leverantörerna, att gå från ett monopol till en omreglerad marknad. Det har dessutom försvårats av det inte funnits någon tydlig dirigent som vid den stora omregleringen. Vi landsting har lämnats väldigt ensamma. Det har också varit jättesvårt att upphandla en tjänst som man inte har full koll på från första början. Apoteket AB gjorde på monopoltiden mycket som vi inte hade full insikt i, och var samtidigt sparsamma med att ge information.

– Sett i de nya företagens perspektiv så måste man få en ärlig chans att starta ny verksamhet. Precis som vi har de nya aktörerna inte haft full koll på allt från dag ett.

– Mycket av det som varit problematiskt kan karaktäriseras som barnsjukdomar, och nästa upphandlingsomgång kommer att kunna göras utifrån större kunskap om doshanteringen, säger Karin Lendenius.

Apoteket AB vill ogiltigförklara tilläggsavtal och förskottsutbetalningar till Apotekstjänst AB, och få till stånd en förnyad upphandling. De lär också ha skickat ett brev till er och erbjudit sina tjänster ”patientsäkert inom 2-4 veckor”. Har ni svarat?

– De är vår leverantör i andra sammanhang och jag vill inte kommentera frågan i detalj. Men ja, vi har svarat att vårt huvudspår är att fullfölja befintligt avtal. En reflektion är möjligen att det nog inte skulle vara så enkelt som de får det att låta att byta leverantör på några veckor. Deras serie av brev till oss har gett upphov till vissa höjda ögonbryn, man får intrycket att bolaget uppträder som en myndighet, säger Karin Lendenius.

Andra läser